ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Κεκραγάριον ἀργόν…Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος γ΄ Ψάλλουν Ἁγιορεῖτες πατέρες Τῷ σῷ Σταυρῷ, Χριστὲ Σωτήρ…Ἀναστάσιμον στιχηρόν. Ἦχος […]

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος…Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος βαρὺς Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων…Θωμὰς ὁ λεγόμενος Δίδυμος…Στιχηρὰ Ἰδιόμελα […]

Σελίδες