ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ἀπό τήν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ἀνακοινώνεται ὅτι ἀποφασίστηκε ἡ συνέχιση τοῦ Διαδικτυακοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου καί κατά τό τρέχον σχολικό ἔτος γιά μαθητές Β’ καί Γ’ Λυκείου, οἱ ὁποῖοι γιά οἰκονομικούς λόγους ἀδυνατοῦν νά παρακολουθήσουν μαθήματα σέ ἰδιωτικά φροντιστήρια.

Πρός τό σκοπό αὐτό παρακαλοῦνται ὅσοι Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί καί Οἰκονομολόγοι –μέλη καί φίλοι τοῦ Σωματείου- προσφέρονται νά διδάξουν ἐθελοντικά στό ὡς ἄνω πρόγραμμα νά δηλώσουν τή συμμετοχή τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στό e-mail τοῦ Σωματείου: contact@enromiosini.gr (γιά τόν τομέα Παιδείας) σημειώνοντας ταυτόχρονα καί τό μάθημα ἤ τά μαθήματα πού θά διδάξουν.