Επιστολές Εξώδικης Διαμαρτυρίας Γονέων και Καθηγητών για τα Self – Test

Θέτουμε προς ελεύθερη χρήση τις παραπάνω δύο επιστολές διαμαρτυρίας – δήλωσης με επιφύλαξη κατά του Υπουργείου Παιδείας για γονείς και εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Αφορούν την παράνομη και καταχρηστική απόφαση της Πολιτείας να επιβάλει υποχρεωτικά self test επί ποινή απαγόρευσης εισόδου στις σχολικές μονάδες για όσους δεν θελήσουν ή αποτύχουν να υποβληθούν σε αυτό. Στο περιεχόμενό τους μπορεί κανείς αναλυτικά να διαβάσει τους λόγους διαμαρτυρίας. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να τονίσουμε ότι όποιος μαθητής δεν συμμορφωθεί στο self test δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στο σχολείο και θα πάρει απουσία ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές που κινδυνεύουν έτσι να θεωρηθούν αδικαιολογήτως απόντες και να κινηθούν σε βάρος τους πειθαρχικές διώξεις. Υπάρχει δυνατότητα δικαστικής άμυνας αλλά θα πρόκειται για μια χρονοβόρα και δαπανηρή για πολλούς διαδικασία με αμφίβολο αποτέλεσμα καθώς επιλέχθηκε για την εφαρμογή του μέτρου το Λύκειο που δεν συγκαταλέγεται στην υποχρεωτική από το Σύνταγμα εννεαετή εκπαίδευση. Η αποχή από τη διαδικασία θα είχε κάποιο νόημα εάν σε αυτή συμμετείχαν στην πλειοψηφία τους οι μαθητές ή και οι καθηγητές. Η εμπειρία όμως από το μέτρο της υποχρεωτικότητας της μάσκας δείχνει ότι αυτή η μαζικότητα στις διαμαρτυρίες  δεν είναι αυτονόητη. Μακάρι η πράξη να δείξει αυτήν τη φορά κάτι το διαφορετικό. Οι παρούσες δηλώσεις αφορούν αυτούς που θα θελήσουν μεν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του αυτοελέγχου αλλά δεν θέλουν να θεωρηθεί αυτή η συμμετοχή τους έγκριση του αυταρχικού αυτού μέτρου. Επίσης οι δηλώσεις αυτές αφήνουν ανοικτή τη δυνατότητα για μελλοντικές δικαστικές ενέργειες και διεκδίκηση αποζημίωσης για τα όσα αυταρχικά επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τις αιτήσεις, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να τις υποβάλλουν στη σχολική τους μονάδα είτε ιδιοχείρως είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ SELF TEST

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ SELF TEST

 

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 11/4/21