ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Μουσικά Κείμενα (ΙΒ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΙΒ΄ Λουκά) Κύριε εκέκραξα, Παραδοσιακό αγιορείτικο, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών «Οι Καλοφωνάρηδες» – Αίνοι, Ήχος Βαρύς, Ι.Μ Ξηροποτάμου. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες και Μπουραζερίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Θεοφάνεια)

Μουσικά Κείμενα (Θεοφάνεια) Κάθισμα Όρθρου Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄ – Στιχηρά ιδιόμελα Αίνων Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων.

«Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα…»

Θά ἐξετάσουμε τήν σημερινή εὐαγγελικη διήγηση σάν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ στό δεῖπνο τῆς ἐρχομένης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός «πάντας θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», δέν εἶναι πρωσοπολήπτης, οὔτε ὑπόκειται ὁ ἴδιος σέ κάποια ἀναγκαιότητα. Ὅλη ἡ Δημιουργία ἔγινε ἐξ ἀγάπης καί ὄχι ἐξ ἀνάγκης, ἀπό τό περίσσευμα τῆς θείας ἀγάπης.

Μουσικά Κείμενα (ΙΓ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΙΓ΄ Λουκά) Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων, Ειρηνικά – Δοξαστικό του πολυελαίου «Λόγον Αγαθόν» σε ήχο πλ. δ΄. Ψάλλει ο π. Θεοδόσιος του Κελλίου Αγίων Αναργύρων Νέας Σκήτης.

Μουσικά Κείμενα (Η΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (Η΄ Λουκά) Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Δόξα Σοι τω δείξαντι το φως…» Δοξολογία, μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος (νενανώ)”- Άξιον εστιν πλ. Β’ ” Δαμιανού Βατοπαιδινού, Γέρων Αντίπας Αγιορείτης.

Μουσικά Κείμενα (Περιτομή & Μ.Βασιλείου)

Μουσικά Κείμενα (Περιτομή & Μ.Βασιλείου) Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ. Βυζαντινός Χορός Τρικάλων – Απόστιχο Εσπερινού εορτής Μ. Βασιλείου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ι.Μ Δοχειαρίου Πανοσ. Αρχιμ. Αμφιλόχιος

Μουσικά Κείμενα (Χριστούγεννα)

Μουσικά Κείμενα (Χριστούγεννα) Καθίσματα Χριστουγέννων. Ψάλλουν: Βυζαντινή Χορωδία ‘ΜΕΛΩΔΟΥΝΤΕΣ’ & Παραδοσιακή Χορωδία ‘ΕΠΑΛΞΕΙΣ’ – Α΄& Γ΄ Ωδές Κανόνων Χριστουγέννων. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, ὑπὲρ ὑγείας ζώντων καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας

Σαρανταλείτουργο εἶναι μία σειρὰ 40 λειτουργιῶν, κατὰ τὶς ὁποῖες μνημονεύονται κάποια ὀνόματα ζώντων (ὑπὲρ ὑγείας) ἢ κεκοιμημένων (νεκρῶν) ὑπὲρ ἀναπαύσεως. Κατὰ τὴν σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ κρατάει σαράντα μέρες, πολλὰ μοναστήρια καὶ κάποιες ἐκκλησίες τῶν πόλεων συνηθίζουν νὰ κάνουν 40λείτουργα, καὶ νὰ δίνει ὅποιος θέλει ὀνόματα γιὰ μνημόνευση.

Μουσικά Κείμενα (ΙΑ΄ Λουκά – Αγίων Προπατόρων)

Μουσικά Κείμενα (ΙΑ΄ Λουκά – Αγίων Προπατόρων) Δογματικόν Θεοτοκίον Β΄ Ήχου. Ψάλλουν Λαυριώτες Πατέρες – Πασαπνοάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου Β΄ Ήχου. Ψάλλει ο Ιωάννης Χασανίδης.

Μουσικά Κείμενα (Ζ΄ Λουκά – Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών )

Μουσικά Κείμενα (Ζ΄ Λουκά -Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών ) Δοξαστικό Αποστίχων του Εσπερινού, Ήχος πλ. δ΄. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ι. Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους – Βατοπαιδινός Χορός – «Των ουρανίων ταγμάτων…», Στιχηρό προσόμοιο των Αίνων των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, σε αργό μέλος, ήχος α΄

Μουσικά Κείμενα (ΣΤ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΣΤ΄ Λουκά) Ο Βυζαντινός Χορός «Φιλαθωνίται». Αλληλουιάριο του Ευαγγελίου, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ήχος τρίτος – Επί των ποταμών Βαβυλώνος, πολυέλεος Ήχος Γ’. Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Προεόρτια Χριστουγέννων)

Μουσικά Κείμενα (Προεόρτια Χριστουγέννων) Στιχηρά Προσόμοια Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, Ήχος Ά. Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – Αργές Καταβασίες Χριστουγέννων. Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ὁ ράφτης ἀπὸ τὴ Θάσο

Τὸ ἡρωικὸ αὐτὸ παιδί, γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μαρίαις τοῦ νησιοῦ Θάσου.
Σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μάθαινε τὴν τέχνη τοῦ ράφτη στὸν Γαλατά.

Μουσικά Κείμενα (Ι΄ Λουκά – Αγίου Νικολάου)

Μουσικά Κείμενα (Ι΄ Λουκά – Αγίου Νικολάου) Στιχηρό Προσόμοιο Αίνων Αγίου Νικολάου.Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος – Δόξα Αίνων πλ.Α΄ Αγίου Νικολάου – Χορός Αγιορειτών Πατέρων

Μουσικά Κείμενα (Εισόδια της Θεοτόκου)

Μουσικά Κείμενα (Εισόδια της Θεοτόκου) Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.Δοξαστικό Εσπερινού Εισοδίων τής Θεοτόκου, Ήχος πλ. δ’ – Κανών Εισοδίων της Θεοτόκου/Σύντομη Καταβασία Χριστουγέννων.Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Ε΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (Ε΄ Λουκά) Ά αντίφωνον του δ΄ ήχου. Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος – Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Χερουβικός ύμνος, μέλος ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου, ήχος δ’ λέγετος.

Ἄς ξεκαβαλήσουν τό καλάμι, ὅσοι χαρακτηρίζουν «προκλητική» τήν Θεία Κοινωνία!

Μήπως – ἔτσι ὅπως πηγαίνει ἡ δουλειά – ὅποιος πιστεύει στόν Θεό καί τόν διακηρύττει δημόσια θά διώκεται ποινικά καί δημοσιογραφικά γιά… διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων;;; Μήπως ὁ Μητροπολίτης πού κατέθεσε τήν πίστη του πώς ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, θά κατηγορηθεῖ πῶς διαδίδει… fake news; Μόνο αὐτό δέν ἔχουμε δεῖ καί ἀκούσει ἀκόμα!

Σελίδες