ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ

Κατανυκτικός Εσπερινός Δ΄ Κυριακής των Νηστειών: Αργόν Iδιόμελον Αποστίχων, Ο τόν αμπελώνα φυτεύσας, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς

Κατανυκτικός Εσπερινός Δ΄ Κυριακής των Νηστειών: Αργόν Iδιόμελον Αποστίχων, Ο τόν αμπελώνα φυτεύσας, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς – Ψάλλουν ο βυζαντινός χορός ”Σύναγμα και Πατέρες της Ι.Μ Κεχαριτωμένης Τροιζηνίας.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄ Νηστειών – Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄- Απολυτίκιον Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄ Νηστειών – Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Απολυτίκιον Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Κοινωνικόν Θ. Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, «Γεύσασθε και ίδετε…», μέλος Ιωάννου Κλαδά, Ήχος Α΄(τετράφωνος)

Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Κοινωνικόν Θ. Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, «Γεύσασθε και ίδετε…», μέλος Ιωάννου Κλαδά, Ήχος Α΄(τετράφωνος) – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Νηστειών – Της Σταυροπροσκυνήσεως) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄«άγια» – Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Νηστειών – Της Σταυροπροσκυνήσεως) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄«άγια». Ψάλλουν ο π.Θεοδόσιος Νεοσκητιώτης με την συνοδεία καί Μπουραζερίτες Πατέρες – Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Κατανυκτικός Εσπερινός Β΄ Κυριακής των Νηστειών: Αργόν Iδιόμελον Αποστίχων, Χαλινούς αποπτύσας, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄

Κατανυκτικός Εσπερινός της Β΄ Κυριακής των Νηστειών: Αργόν Iδιόμελον Αποστίχων, Χαλινούς αποπτύσας, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) Δογματικόν Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄- Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) Δογματικόν Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες – Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο ψαλτικός χορός “ΟΚΤΑΗΧΟΝ”.

Μουσικά Κείμενα (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) Kάθισμα Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄- Στιχηρά Προσόμοια Αίνων Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) Kάθισμα Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄- Στιχηρά Προσόμοια Αίνων Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Ι. Μ. Βατοπαιδίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Δοξαστικὸν Λιτής τοῦ Ἐσπερινοῦ, «Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ», μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄- Ιδιόμελον Ἀποστίχων τοῦ Ἐσπερινοῦ, «Γλῶσσαν ἥν οὐκ ἔγνω», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ, Ήχος Δ΄

Ι. Μ. Βατοπαιδίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Δοξαστικὸν Λιτής τοῦ Ἐσπερινοῦ, «Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ», μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄- Ιδιόμελον Ἀποστίχων τοῦ Ἐσπερινοῦ, «Γλῶσσαν ἥν οὐκ ἔγνω», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Α΄ Νηστειών – Της Ορθοδοξίας) Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλλάση, Ήχος Α΄- Επί σοι χαίρει…την γαρ σην μήτραν, μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Α΄ Νηστειών – Της Ορθοδοξίας) Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλλάση, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Επί σοι χαίρει…την γαρ σην μήτραν, μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Α΄ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου: Κοντάκιον Ακαθίστου Ύμνου, Τη Υπερμάχω, μέλος Αρχαίον – Αργόν, Ήχος πλ. Δ΄

Α΄ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου: Κοντάκιον Ακαθίστου Ύμνου, Τη Υπερμάχω, μέλος Αρχαίον – Αργόν, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως: Iδιόμελον των Αποστίχων, Έλαμψεν η χάρις σου Κύριε, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄

Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως: Iδιόμελον των Αποστίχων, Έλαμψεν η χάρις σου Κύριε, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄- Ψάλλει νεανικός Χορός Ψαλτών.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Τυρινής – Ανάμνησις της από του Παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ) Πεντηκοστάρια Τριωδίου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄ & πλ. Β΄- Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Τυρινής – Ανάμνησις της από του Παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ) Πεντηκοστάρια Τριωδίου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄ & πλ. Β΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου – Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής της Τυρινής, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος Θεσ/νίκης.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Πολυέλεος, Επι τον ποταμόν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄- Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ώ ποία ώρα τότε, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Πολυέλεος, Επι τον ποταμόν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Ήχος Γ΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου – Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ώ ποία ώρα τότε, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Ασώτου) Ιδιόμελα Αίνων Τριωδίου, Ήχος Β΄, Δ΄, πλ. Δ΄- Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Ασώτου) Ιδιόμελα Αίνων Τριωδίου, Ήχος Β΄, Δ΄, πλ. Δ΄- Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες – Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν ο γέρων Δανιήλ & Νεοσκητιώτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός)

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο π. Δανιήλ Κατουνακιώτης – Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός). Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Υπαπαντής, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Γ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Υπαπαντής, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλτηρίω” – Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Ι.Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Μεγαλυνάρια Υπαπαντής του Χριστού – Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Εορτής, Ήχος Γ΄

Ι.Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Μεγαλυνάρια Υπαπαντής του Χριστού – Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Εορτής, Ήχος Γ΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄- Σύντομες Καταβασίες Υπαπαντής, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης Ιωάννης Χασανίδης – Σύντομες Καταβασίες Υπαπαντής, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων – Άξιον εστίν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Μπουραζερίτες Πατέρες.

Κυριακή μετά τα Φώτα (Απόδοσις των Θεοφανείων): Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς – Δοξαστικόν Εορτής, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄

Κυριακή μετά τα Φώτα (Απόδοσις των Θεοφανείων): Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο ψαλτικός χορός “ΟΚΤΑΗΧΟΝ” – Δοξαστικόν εορτής των Θεοφανείων, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Κυριακή (α΄μεθέορτος ημέρα των Θεοφανείων) Του τιμίου ενδόξου προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου: Αργόν Aπολυτίκιον Θεοφανείων, Ήχος Α΄- Ειρμός Θ΄ Ιαμβικής Ωδής των Θεοφανείων, Ήχος Β΄

Κυριακή (α΄μεθέορτος ημέρα των Θεοφανείων) Του τιμίου ενδόξου προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου: Αργόν Aπολυτίκιον Θεοφανείων, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης – Ειρμός Θ΄ Ιαμβικής Ωδής των Θεοφανείων, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού: Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινου, Ήχος Γ΄- Στιχηρά Iδιόμελα Αίνων Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού: Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινου, Ήχος Γ΄- Στιχηρά Iδιόμελα Αίνων Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Προεόρτια Θεοφανείων: Στιχηρά Iδιόμελα Eσπερινού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου & Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄- Ιδιόμελο Μεγάλου Αγιασμού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄

Προεόρτια Θεοφανείων: Στιχηρά Iδιόμελα Eσπερινού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου & Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄- Ιδιόμελο Μεγάλου Αγιασμού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Περιτομή Χριστού – Μ. Βασιλείου: Απόστιχο Ιδιόμελον εορτής Μ. Βασιλείου, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄- Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Ήχος Β΄

Περιτομή Χριστού – Μ. Βασιλείου: Απόστιχο Ιδιόμελον εορτής Μ. Βασιλείου, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ι. Μ. Δοχειαρίου π. Αμφιλόχιος – Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν) Ιδιόμελα Αίνων εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄- Κοινωνικόν εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν) Ιδιόμελα Αίνων εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Κοινωνικόν εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλμοίς”.

Χριστούγεννα: A΄ & Γ΄ Ωδή Κανόνων Χριστουγέννων, Ήχος A΄ – Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος A΄

Χριστούγεννα: A΄ & Γ΄ Ωδή Κανόνων Χριστουγέννων, Ήχος A΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες – Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος A΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Εσπερινός Χριστουγέννων: Στιχηρά ιδιόμελα, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄- Δοξαστικό των Στιχηρών, μέλος Π. Φιλανθίδη, Ήχος Β΄

Εσπερινός Χριστουγέννων: Στιχηρά ιδιόμελα, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Δοξαστικό των Στιχηρών, μέλος Π. Φιλανθίδη, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Σελίδες