ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) – Δοξαστικό Λιτής Υπαπαντής – Δύναμις Αβαγιανού

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) Δοξαστικό Λιτής Υπαπαντής Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. Α΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες – Δύναμις Σίμωνος Αβαγιανού, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο π. Θεοδόσιος Νεοσκητιώτης.

Μουσικά Κείμενα (ΙΔ΄ Λουκά) – Δογματικό Θεοτοκίο Πλ. Δ΄ -Τυπικά Αγιορείτικα Πλ. Δ’

Μουσικά Κείμενα (ΙΔ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίο Πλ. Δ΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων – Τυπικά Αγιορείτικα Πλ. Δ’. Ψάλλει η αδελφότητα των Δανιηλαίων και Θωμάδων.

Μουσικά Κείμενα (Θεοφάνεια)

Μουσικά Κείμενα (Θεοφάνεια) Κάθισμα Όρθρου Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄ – Στιχηρά ιδιόμελα Αίνων Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων.

Μουσικά Κείμενα (Περιτομή & Μ.Βασιλείου)

Μουσικά Κείμενα (Περιτομή & Μ.Βασιλείου) Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ. Βυζαντινός Χορός Τρικάλων – Απόστιχο Εσπερινού εορτής Μ. Βασιλείου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ι.Μ Δοχειαρίου Πανοσ. Αρχιμ. Αμφιλόχιος

Μουσικά Κείμενα (Χριστούγεννα)

Μουσικά Κείμενα (Χριστούγεννα) Καθίσματα Χριστουγέννων. Ψάλλουν: Βυζαντινή Χορωδία ‘ΜΕΛΩΔΟΥΝΤΕΣ’ & Παραδοσιακή Χορωδία ‘ΕΠΑΛΞΕΙΣ’ – Α΄& Γ΄ Ωδές Κανόνων Χριστουγέννων. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου – Ήχος Γ΄) Αργή Δοξολογία Πέτρου Λαμπαδαρίου – Χερουβικόν, Άξιον Εστίν Χατζηαθανασίου

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκλογή στίχων εκ της Αργής Δοξολογίας Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Οι Καλοφωνάρηδες” – Χερουβικόν και Άξιον Εστίν Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄ – Ψάλλει ο Χορός Ψαλτικό Διδασκαλείο ”Σύναγμα”.

Μουσικά Κείμενα (Υπαπαντή) – Θ΄ Ωδή Εορτής, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Υπαπαντή) Μεγαλυνάρια Εορτής, Τροπάρια Θ΄ Ωδής Υπαπαντής. Ήχος Γ΄ – Ψάλλει χορός μοναζουσών του Ι.Κ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλιας

Απολυτίκιο των εν αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρείας -18 Ιανουαρίου

Απολυτίκιο των εν αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου – Ήχος Δ΄- Ψάλλει ο Ιεροψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Ιωάννης Βρούζος

Μουσικά Κείμενα (Προεόρτια Χριστουγέννων)

Μουσικά Κείμενα (Προεόρτια Χριστουγέννων) Στιχηρά Προσόμοια Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, Ήχος Ά. Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – Αργές Καταβασίες Χριστουγέννων. Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου) Δοξαστικόν Αποστίχων Εσπερινού Ήχος Πλ. Α΄ – Καταβασίες Ήχος Πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου) Δοξαστικό Αποστίχων Εσπερινού Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου, Ήχος Πλ. Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Καταβασίες Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου, Ήχος Πλ. Β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα.

Μουσικά Κείμενα (ΙΕ΄ Λουκά) – Οίκος Ααρών, Στίχος Πολυελέου Α΄ Ήχου – Άξιον Εστίν Α΄ Ήχου

Μουσικά Κείμενα (ΙΕ΄ Λουκά) Οίκος Ααρών Ήχος Α΄, Στίχος από τον Λατρινό Πολυέλεο. Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» – Άξιον εστί Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (ΙΒ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΙΒ΄ Λουκά) Κύριε εκέκραξα, Παραδοσιακό αγιορείτικο, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών «Οι Καλοφωνάρηδες» – Αίνοι, Ήχος Βαρύς, Ι.Μ Ξηροποτάμου. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες και Μπουραζερίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (ΙΑ΄ Λουκά – Αγίων Προπατόρων)

Μουσικά Κείμενα (ΙΑ΄ Λουκά – Αγίων Προπατόρων) Δογματικόν Θεοτοκίον Β΄ Ήχου. Ψάλλουν Λαυριώτες Πατέρες – Πασαπνοάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου Β΄ Ήχου. Ψάλλει ο Ιωάννης Χασανίδης.

Σελίδες