ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσικά Κείμενα (ΙΒ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΙΒ΄ Λουκά) Κύριε εκέκραξα, Παραδοσιακό αγιορείτικο, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών «Οι Καλοφωνάρηδες» – Αίνοι, Ήχος Βαρύς, Ι.Μ Ξηροποτάμου. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες και Μπουραζερίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Θεοφάνεια)

Μουσικά Κείμενα (Θεοφάνεια) Κάθισμα Όρθρου Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄ – Στιχηρά ιδιόμελα Αίνων Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων.

Μουσικά Κείμενα (ΙΓ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΙΓ΄ Λουκά) Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων, Ειρηνικά – Δοξαστικό του πολυελαίου «Λόγον Αγαθόν» σε ήχο πλ. δ΄. Ψάλλει ο π. Θεοδόσιος του Κελλίου Αγίων Αναργύρων Νέας Σκήτης.

Μουσικά Κείμενα (Η΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (Η΄ Λουκά) Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Δόξα Σοι τω δείξαντι το φως…» Δοξολογία, μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος (νενανώ)”- Άξιον εστιν πλ. Β’ ” Δαμιανού Βατοπαιδινού, Γέρων Αντίπας Αγιορείτης.

Τρισάγιο και Δύναμις Κυριακού Ιωαννίδου του Καλογήρου – Ήχος Α’

Τρισάγιο και Δύναμις Κυριακού Ιωαννίδου του Καλογήρου. Ψάλλει ο Ιεροψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Ιωάννης Βρούζος

Μουσικά Κείμενα (Περιτομή & Μ.Βασιλείου)

Μουσικά Κείμενα (Περιτομή & Μ.Βασιλείου) Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ. Βυζαντινός Χορός Τρικάλων – Απόστιχο Εσπερινού εορτής Μ. Βασιλείου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ι.Μ Δοχειαρίου Πανοσ. Αρχιμ. Αμφιλόχιος

Μουσικά Κείμενα (Χριστούγεννα)

Μουσικά Κείμενα (Χριστούγεννα) Καθίσματα Χριστουγέννων. Ψάλλουν: Βυζαντινή Χορωδία ‘ΜΕΛΩΔΟΥΝΤΕΣ’ & Παραδοσιακή Χορωδία ‘ΕΠΑΛΞΕΙΣ’ – Α΄& Γ΄ Ωδές Κανόνων Χριστουγέννων. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (ΙΑ΄ Λουκά – Αγίων Προπατόρων)

Μουσικά Κείμενα (ΙΑ΄ Λουκά – Αγίων Προπατόρων) Δογματικόν Θεοτοκίον Β΄ Ήχου. Ψάλλουν Λαυριώτες Πατέρες – Πασαπνοάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου Β΄ Ήχου. Ψάλλει ο Ιωάννης Χασανίδης.

Μουσικά Κείμενα (Ζ΄ Λουκά – Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών )

Μουσικά Κείμενα (Ζ΄ Λουκά -Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών ) Δοξαστικό Αποστίχων του Εσπερινού, Ήχος πλ. δ΄. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ι. Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους – Βατοπαιδινός Χορός – «Των ουρανίων ταγμάτων…», Στιχηρό προσόμοιο των Αίνων των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, σε αργό μέλος, ήχος α΄

Μουσικά Κείμενα (ΣΤ΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (ΣΤ΄ Λουκά) Ο Βυζαντινός Χορός «Φιλαθωνίται». Αλληλουιάριο του Ευαγγελίου, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ήχος τρίτος – Επί των ποταμών Βαβυλώνος, πολυέλεος Ήχος Γ’. Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ’ Λουκά – Αγ. Πατέρων Ζ’ Oικ. Συνόδου)

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ’ Λουκά – Αγ. Πατέρων Ζ’ Oικ. Συνόδου). Αργή Δοξολογία Α’ ήχου Πέτρου Λαμπαδαρίου, Αγρυπνία Ι.Μ.Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης – Xερουβικό α ήχου Πέτρου Εφεσίου, Ψάλλουν Γρηγοριάτες πατέρες

Μουσικά Κείμενα (Προεόρτια Χριστουγέννων)

Μουσικά Κείμενα (Προεόρτια Χριστουγέννων) Στιχηρά Προσόμοια Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, Ήχος Ά. Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – Αργές Καταβασίες Χριστουγέννων. Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος.

Μουσικά Κείμενα (Ι΄ Λουκά – Αγίου Νικολάου)

Μουσικά Κείμενα (Ι΄ Λουκά – Αγίου Νικολάου) Στιχηρό Προσόμοιο Αίνων Αγίου Νικολάου.Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος – Δόξα Αίνων πλ.Α΄ Αγίου Νικολάου – Χορός Αγιορειτών Πατέρων

Μουσικά Κείμενα (Εισόδια της Θεοτόκου)

Μουσικά Κείμενα (Εισόδια της Θεοτόκου) Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.Δοξαστικό Εσπερινού Εισοδίων τής Θεοτόκου, Ήχος πλ. δ’ – Κανών Εισοδίων της Θεοτόκου/Σύντομη Καταβασία Χριστουγέννων.Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Ε΄ Λουκά)

Μουσικά Κείμενα (Ε΄ Λουκά) Ά αντίφωνον του δ΄ ήχου. Ψάλλει χορός νέων κατά το αγιορείτικο ύφος – Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Χερουβικός ύμνος, μέλος ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου, ήχος δ’ λέγετος.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΘ’ Λουκά Ευαγγελιστού)

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΘ’ Λουκά Ευαγγελιστού) Δύναμις τού Τρισαγίου σε μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄.
Ψάλλει ο Βατοπαιδινός και Καρακαλλινός χορός σε πανήγυρη της Ιεράς Μονής Καρακάλλου – Δευτέρα του Πάσχα στο Πρωτάτο Αγίου Όρους. Ψάλλεται το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.

Ο Φώτης Κόντογλου για την ορθόδοξη παράδοση της βυζαντινής μουσικής

Την εκ του γεγονότος τούτου οδύνην είναι δύσκολον να εκφράσει τις, δεδομένου ότι η ανίερος μουσική, η εκτελουμένη εκ της εν λόγω χορωδίας είναι απαράδεκτος και εν Αθήναις εκ μέρους του ευσεβούς Ορθοδόξου λαού, πλην ωρισμένων θιασωτών της λεβαντίνικης καντάδας οίτινες μεταβαίνουν εις την εκκλησίαν δια να διασκεδάσουν και όχι δια να προσευχηθούν.

Σελίδες