ΕΝΙΑΥΤΟΣ

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός)

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο π. Δανιήλ Κατουνακιώτης – Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός). Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Υπαπαντής, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Γ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Υπαπαντής, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλτηρίω” – Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Ι.Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Μεγαλυνάρια Υπαπαντής του Χριστού – Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Εορτής, Ήχος Γ΄

Ι.Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Μεγαλυνάρια Υπαπαντής του Χριστού – Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Εορτής, Ήχος Γ΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄- Σύντομες Καταβασίες Υπαπαντής, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης Ιωάννης Χασανίδης – Σύντομες Καταβασίες Υπαπαντής, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων – Άξιον εστίν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Μπουραζερίτες Πατέρες.

Κυριακή μετά τα Φώτα (Απόδοσις των Θεοφανείων): Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς – Δοξαστικόν Εορτής, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄

Κυριακή μετά τα Φώτα (Απόδοσις των Θεοφανείων): Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο ψαλτικός χορός “ΟΚΤΑΗΧΟΝ” – Δοξαστικόν εορτής των Θεοφανείων, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Κυριακή (α΄μεθέορτος ημέρα των Θεοφανείων) Του τιμίου ενδόξου προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου: Αργόν Aπολυτίκιον Θεοφανείων, Ήχος Α΄- Ειρμός Θ΄ Ιαμβικής Ωδής των Θεοφανείων, Ήχος Β΄

Κυριακή (α΄μεθέορτος ημέρα των Θεοφανείων) Του τιμίου ενδόξου προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου: Αργόν Aπολυτίκιον Θεοφανείων, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης – Ειρμός Θ΄ Ιαμβικής Ωδής των Θεοφανείων, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού: Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινου, Ήχος Γ΄- Στιχηρά Iδιόμελα Αίνων Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού: Κάθισμα του Όρθρου των Θεοφανείων, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινου, Ήχος Γ΄- Στιχηρά Iδιόμελα Αίνων Εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Προεόρτια Θεοφανείων: Στιχηρά Iδιόμελα Eσπερινού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου & Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄- Ιδιόμελο Μεγάλου Αγιασμού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄

Προεόρτια Θεοφανείων: Στιχηρά Iδιόμελα Eσπερινού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου & Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄- Ιδιόμελο Μεγάλου Αγιασμού Θεοφανείων, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Περιτομή Χριστού – Μ. Βασιλείου: Απόστιχο Ιδιόμελον εορτής Μ. Βασιλείου, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄- Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Ήχος Β΄

Περιτομή Χριστού – Μ. Βασιλείου: Απόστιχο Ιδιόμελον εορτής Μ. Βασιλείου, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ι. Μ. Δοχειαρίου π. Αμφιλόχιος – Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν) Ιδιόμελα Αίνων εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄- Κοινωνικόν εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν) Ιδιόμελα Αίνων εορτής, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Κοινωνικόν εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλμοίς”.

Χριστούγεννα: A΄ & Γ΄ Ωδή Κανόνων Χριστουγέννων, Ήχος A΄ – Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος A΄

Χριστούγεννα: A΄ & Γ΄ Ωδή Κανόνων Χριστουγέννων, Ήχος A΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες – Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος A΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Εσπερινός Χριστουγέννων: Στιχηρά ιδιόμελα, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄- Δοξαστικό των Στιχηρών, μέλος Π. Φιλανθίδη, Ήχος Β΄

Εσπερινός Χριστουγέννων: Στιχηρά ιδιόμελα, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Δοξαστικό των Στιχηρών, μέλος Π. Φιλανθίδη, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως) Αργόν Προσόμοιον Εσπερινού, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄- Στιχηρά Προσόμοια Αίνων σε αργόν ειρμολογικόν μέλος, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως) Αργόν Προσόμοιον Εσπερινού, μέλος Σπυρίδωνος Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄- Στιχηρά Προσόμοια Αίνων σε αργόν ειρμολογικόν μέλος, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Μ. Ώρες Χριστουγέννων: Ιδιόμελον Α΄ Ώρας «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου», μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄- Δοξαστικόν Γ΄ Ώρας «Ιωσήφ ειπέ ημίν», μέλος Π. Φιλανθίδη, Ήχος Γ΄

Μ. Ώρες Χριστουγέννων: Ιδιόμελον Α΄ Ώρας «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου», μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Δοξαστικόν Γ΄ Ώρας «Ιωσήφ ειπέ ημίν», μέλος Π. Φιλανθίδη, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ”Εν Ψαλμοίς”.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΗ΄, ΙΑ΄ Λουκά, Των αγίων Προπατόρων) Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄- Αργή Δοξολογία, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΗ΄, ΙΑ΄ Λουκά, Των αγίων Προπατόρων) Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο ψαλτικός χορός “ΟΚΤΑΗΧΟΝ”- Αργή Δοξολογία, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΖ΄, Ι΄ Λουκά) Αργές Καταβασίες Α΄& Γ΄ Ωδής Κανόνος Χριστουγέννων, Ήχος Α΄- Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου, μέλος Γ. Κρητός, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΖ΄, Ι΄ Λουκά) Αργές Καταβασίες Α΄& Γ΄ Ωδής Κανόνος Χριστουγέννων, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου, μέλος Γ. Κρητός, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Αγίου Νικολάου: Στιχηρό Iδιόμελον Εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄- Α΄ Ωδή Κανόνων Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου, Ήχος Α΄και Β΄(ειρμολογικός)

Αγίου Νικολάου: Στιχηρό Iδιόμελον Εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει ο Νεανικός Χορός τού Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Δέρκων Αρετσούς Θεσ/νίκης – Α΄ Ωδή Κανόνων Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου, Ήχος Α΄και Β΄(ειρμολογικός). Ψάλλουν οι Πατέρες Δανιηλαίοι & Θωμάδες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΣΤ΄, ΙΔ΄ Λουκά) Αναστάσιμα Στιχηρά Αίνων, Ήχος Α΄- Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΣΤ΄, ΙΔ΄ Λουκά) Αναστάσιμα Στιχηρά Αίνων, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί & Καρακαλλινοί Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΕ΄, ΙΓ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίον Οκτωήχου, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΕ΄, ΙΓ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίον Οκτωήχου, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων – Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ζ΄ & Θ΄ Ωδή Παρακλητικού Κανόνος Αγίας Αικατερίνης, Ήχος πλ. Δ΄- Απολυτίκιον Αγίας Αικατερίνης, Ήχος πλ. Α΄

Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ζ΄ & Θ΄ Ωδή Παρακλητικού Κανόνος Αγίας Αικατερίνης, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει χορός Σιναϊτῶν Πατέρων – Απολυτίκιον Αγίας Αικατερίνης, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου: Δοξαστικόν Εσπερινού εορτής, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Δ΄

Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου: Δοξαστικόν Εσπερινού εορτής, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης και συνοδεία – Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν οι μοναχές της Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΔ΄, Θ΄ Λουκά) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς – Άξιον εστίν, μέλος Μ. Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΔ΄, Θ΄ Λουκά) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον εστίν, μέλος Μ. Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης και συνοδεία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΓ΄, Η΄ Λουκά) Πληρωτικά Θ. Λειτουργίας, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄- Παναγία Δέσποινα, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΓ΄, Η΄ Λουκά) Πληρωτικά, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Παναγία Δέσποινα, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης και η συνοδεία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΒ΄, Ε΄ Λουκά) Αναστάσιμα Ευλογητάρια, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄- Άξιον εστίν, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΒ΄, Ε΄ Λουκά) Αναστάσιμα Ευλογητάρια, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον εστίν, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΑ΄, Ζ΄ Λουκά) Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄- Ευλογημένη συ εν γυναιξί, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΑ΄, Ζ΄ Λουκά) Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο ψαλτικός χορός ”Οκτάηχον”- Ευλογημένη συ εν γυναιξί, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Κ΄, ΣΤ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄- Τρισάγιον και Δύναμις, μέλος Γ. Σύρκα, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Κ΄, ΣΤ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης τής Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης Ιωάννης Χασανίδης με μαθητές του και Δοχειαρίτες Πατέρες – Τρισάγιον και Δύναμις, μέλος Γ. Σύρκα, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΘ΄, Δ΄ Λουκά,Των Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Δογματικό Θεοτοκίον Εσπερινού, Παρήλθεν η σκιά του νόμου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄- Δοξαστικόν, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΘ΄, Δ΄ Λουκά, Των Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Δογματικό Θεοτοκίον Εσπερινού, Παρήλθεν η σκιά του νόμου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες – Δοξαστικόν, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης & η συνοδεία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΗ΄, Γ΄ Λουκά) Αργοί αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄- Πασαπνοάρια αργά, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΗ΄, Γ΄ Λουκά) Αργοί αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο ψαλτικός χορός “ΟΚΤΑΗΧΟΝ” – Πασαπνοάρια αργά, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄, Β΄ Λουκά) Η Τρισυπόστατος μονάς, Τριαδικό Πολυελέου, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄, Β΄ Λουκά) Η Τρισυπόστατος μονάς, Τριαδικό Πολυελέου, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Άξιον εστίν, μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει ο νεανικός Χορός Ψαλτών “Αθωνίται”.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄, Α΄ Λουκά) Κεκραγάρια και Στιχηρά Αναστάσιμα Βαρέως Ήχου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος αργόν, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄, Α΄ Λουκά) Κεκραγάρια και Στιχηρά Αναστάσιμα Βαρέως Ήχου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος αργόν, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Σελίδες