Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου: Δοξαστικόν Εσπερινού εορτής, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Δ΄

Δοξαστικόν Εσπερινού εορτής, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης και συνοδεία.

Απολυτίκιον της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, Ήχος Δ΄- Ψάλλουν οι μοναχές της Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών.