Περιοδικό «ΡωμΝιός»

Νέες καὶ νέοι μας, μόλις κυκλοφόρησε τὸ τεῦχος 34 (Μαρτίου 2024) τοῦ νεανικοῦ περιοδικοῦ «ΡωμΝιός»! Ὁ «Ρώμ-νιὸς» εἶναι ἕνα περιοδικὸ τὸ ὁποῖο γράφεται ἀπὸ νέους γιὰ νέους! Ὁ λιτὸς τίτλος του σημαίνει νέος Ρωμηός. Μέσα του ἐμπεριέχει ὅλες τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ γένους μας, κυρίως Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Ἐκδίδεται καὶ προσφέρεται δωρεὰν ἀπὸ τὸ σωματεῖο μᾶς “ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ”, ὡς βοήθημα γιὰ τοὺς νέους ποὺ μοιράζονται τὰ ἴδια ἐνδιαφέροντα καὶ τὶς ἴδιες ἀξίες, ὅπως τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας, τῆς πολυκύμαντης καὶ διδακτικῆς ἱστορίας μας, τῆς ἀπαράμιλλης ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας. Σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια σᾶς καλοῦμε νὰ γίνετε καὶ ἐσεῖς συν-ἐργάτες! Μπορεῖτε νὰ συμβάλλετε δηλώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον σας γιὰ τὴ συγγραφὴ ἄρθρων στὸ email του «ΡωμΝιού» (romniosperiodiko@gmail.com). Ἡ συντακτική μας ὁμάδα θὰ σᾶς ἀποστείλει τὶς προδιαγραφές, καθὼς καὶ ἐνδεικτικὴ θεματολογία γιὰ τὰ ἄρθρα σας. Προωθῆστε τὸ μήνυμα τοῦ «ΡωμΝιοὺ» σὲ γνωστοὺς καὶ φίλους…

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα