Κατασκηνωτικό πενθήμερο της Ε.Ρω νέων γυναικῶν στὴν Ἐλαφίνα της Βέροιας

 

 

Τὸν Αὐγουστο τοῦ 2024 καὶ συγκεκριμένα ἀπο τὶς 5 ἐὼς καὶ τὶς 9 Αὐγούστου, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὀργανώνει ἕνα κατασκηνωτικο πενθήμερο νέων γυναικῶν στὴν Ἐλαφίνα της Βεροίας.

Τὸ ὑψόμετρο καὶ ἡ μοναδικὴ φύση ποὺ περικλείουν τὶς ἐγκαταστάσεις ἀλλα καὶ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Ἐλαφινας, μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ συνδυάσουμε ἐξερευνήσεις μὲ ἐκδρομές, πολιτιστικὲς ἐπισκέψεις μὲ παρακλήσεις ἀλλα καὶ καθημερινὲς ἐπισκέψεις διακεκριμένων ὁμιλητῶν γιὰ ποικίλα θέματα.

Θὰ χαροῦμε νὰ δεχτοῦμε τὶς συμμετοχές σας μὲ τὴν παράκληση νὰ εἰναι ἔγκαιρες .. τήλ. 6984 154727

Ἂς βρεθοῦμε ξανά !