“ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Παλαιῶν Διδασκάλων”

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τοῦ α΄ τόμου τῆς σειρᾶς “ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ” μὲ τίτλο “ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Παλαιῶν Διδασκάλων” καὶ τὴν πενταετῆ καὶ πλέον ἀδυναμία διαθέσεώς του, φτάσαμε αἰσίως στὴν ἐμπλουτισμένη β΄ ἔκδοση τοῦ τόμου. Τὸ ἔργο ὑπολογίζεται ὅτι θὰ εἶναι διαθέσιμο ἀπὸ τὶς 12 Ὀκτωβρίου 2023.

Χρήσιμες λειτουργικὲς προσθήκες, νέες πληροφορίες ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Γραφή καὶ κυρίως ἡ σήμανση τοῦ ρυθμοῦ γιὰ τὴν εὐρυθμότερη ἐκτέλεση τῶν Κοινωνικῶν, εἶναι τὰ κύρια πρόσθετα χαρακτηριστικὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἐφοδιάστηκε ἡ προσδοκώμενη ἐπανέκδοση τοῦ τόμου.

Τὸ βιβλίο μὲ ρίζες στὴν ψαλτικὴ παράδοση τοῦ ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ, τὴν Βυζαντινὴ παράδοση, σκοπὸ ἔχει νὰ ἀναδείξει καὶ διαδώσει αὐτὰ τὰ σπουδαῖα λειτουργικὰ μουσικὰ κείμενα μεγάλων μελουργῶν.

Εἶναι ἕνα ἐφόδιο πολὺ χρήσιμο γιὰ διδασκάλους καὶ γενικὰ μουσικοὺς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν βυζαντινὴ μουσική, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς ἱεροψάλτες γιὰ χρήση στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο. Ἀπαραίτητο βοήθημα γιὰ ὅσους ἀγαποῦν τὴν Ψαλτική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ειδικές τιμές σε αγορές άνω των 5 τεμαχίων δίνονται σε παραγγελίες που θα γίνουν μέσω e-mail, τηλεφωνικά ή απ ευθείας αγορά απο τα γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες μπορείτε νὰ βρείτε εδώ.