Άγνωστα Συναξάρια – Ὁ ὅσιος Εὐάρεστος

Ὁ βίος τοῦ ὁσίου ΕΥΑΡΕΣΤΟΥ εἶναι ὁ ἕκτος κατά σειράν πού ἐκδίδεται ἀπό τήν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ. Πρόκειται γιά τή ζωή, τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί τά θαύματα ἑνός ἐλάχιστα γνωστοῦ Ἁγίου.

Ὁ βίος τοῦ ὁσίου Εὐαρέστου περιλαμβάνεται στό ἑλληνικό χειρόγραφο 1171 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων.

Ὁ ὅσιος Εὐάρεστος, ὁ ἄγνωστος ἀλλά μεγάλος καί σεβάσμιος αὐτός Ἅγιος, τό περικαλλές ἀκροθίνιον τῶν μοναστῶν καί τῶν ἀσκητῶν, ὁ σύσκηνος καί ὁμότιμος τῶν ἀγγέλων κατά τόν βιογράφο του, ἄς μεσιτεύει γιά τή σωτηρία ὅλων μας.  Ἀμήν

Τιμὴ βιβλίου: 5 €

 σελίδες : 168

Κεντρικὴ διάθεση:

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, ΤΚ 54628

τηλέφωνο: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209

Ἀθήνα:

Ἰακωβίδου 45, Ἅγιος Ἐλευθέριος, ΤΚ 11143

τηλέφωνο: 2106930355

Ἤλ. κατάστημα: enromiosini.gr/eshop/

Email παραγγελιῶν: sales@enromiosini.gr

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα βιβλία της σειράς “ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ”

 

22/7/2020