Προσφορά!
ΕΟΡΤΟΔΡΟΝΙΟ-ESHOP

Ἑορτοδρόμιον – Πατερικοὶ Λόγοι σὲ Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές

20,00 18,00

Δώρο ο νέος διπλός ψηφιακός δίσκος με τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου που μόλις κυκλοφόρησε.

Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε τον ψηφιακό δίσκο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ή του Αγίου Παϊσίου σημειώνοντας τό αίτημα σας στο πλαίσιο κειμένου “Σημειώσεις Παραγγελίας” στο “Ταμείο”.

Σε απόθεμα

Κατηγορία:

Περιγραφή Προϊόντος

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» χάριτι Θεοῦ, μὲ πολὺ κόπο καὶ ἀρκετὴ προετοιμασία, ἐκδίδει τὸ Ἑορτοδρόμιον, τὸ ὁποῖο περιέχει πατερικοὺς Λόγους σὲ Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές. Ἀποτελεῖ τὸν πρῶτο τόμο τῆς σειρᾶς Πατερικὸς Ἄμβων καὶ ἀκολουθοῦν περισσότεροι ἀπὸ δέκα παρόμοιοι τόμοι μὲ πατερικοὺς Λόγους στὰ Ἑωθινὰ Εὐαγγέλια, Κυριακοδρόμια μὲ Λόγους στὶς Κυριακὲς ὅλου τοῦ Ἐνιαυτοῦ, Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου καὶ Ἑορτοδρόμια Ἁγίων, ποὺ περιέχουν Λόγους Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐγκώμια σὲ διάφορους Ἁγίους.

Οἱ λόγοι ποὺ ὤθησαν στὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς σειρᾶς εἶναι νὰ ἔρθουν στὸ φῶς καὶ νὰ γίνουν εὔχρηστοι οἱ πατερικοὶ θησαυροί ἀπὸ τὸ θησαυροφυλάκειο τῆς πατερικῆς μας σοφίας. Ἐνῶ ὑπάρχει τόσος πλοῦτος καὶ ποικιλία ὁμιλιῶν, ἀκούει κανεὶς ἐπὶ δεκαετίες στὶς τράπεζες τῶν Μοναστηριῶν καὶ στοὺς ναοὺς νὰ ἀναγινώσκονται οἱ ἴδιες κλασσικὲς ὁμιλίες. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ὁμιλίες στὴν Πατρολογία ἐξ ἴσου καλὲς, ἄγνωστες καὶ ἀπρόσιτες, καὶ αὐτὲς κυρίως ἐκδίδονται στὴν παροῦσα σειρά.

Ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπὸ δοκιμασμένους καὶ ἔμπειρους φιλολόγους καὶ θεολόγους καὶ στὸ τέλος προστέθηκε καὶ ἕνα σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα ὅλων τῶν Ἁγίων, τῶν ὁποίων ὑπάρχουν Λόγοι τους στὸ Ἑορτοδρόμιον. Δὲν γίνονται σχόλια καὶ ἔρευνες γιὰ τὴν πατρότητα τῶν Λόγων, ἂν ὄντως ἀνήκουν στοὺς Πατέρες ποὺ ἐπιγράφονται στὴν Πατρολογία. Αὐτὰ ἐκφεύγουν τῆς παρούσης ἐργασίας. Ἀρκεῖ ποὺ οἱ Λόγοι εἶναι ὀρθόδοξοι καὶ γραμμένοι ἀπὸ Ἁγίους.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὡς τηρητὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ θεωμένοι, μὲ τὴν χάρη, τὴν σοφία καὶ τὴν θεολογική τους ἱκανότητα, μέσα ἀπὸ τοὺς Λόγους τους μᾶς βοηθοῦν νὰ ἐμβαθύνωμε στὰ θεῖα γεγονότα καὶ νὰ βιώνωμε πιὸ πνευματικὰ καὶ πιὸ συνειδητὰ τὶς μεγάλες ἑορτές. Εἶναι καλοὶ ἑστιάτορες, μᾶς παραθέτουν πλούσια πνευματικὴ τράπεζα καὶ μᾶς χειραγωγοῦν στὰ μυστήρια τῆς πίστεώς μας.

Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους τὰ Ἑορτοδρόμια καὶ Κυριακοδρόμια εἶναι χρήσιμα γιὰ ἀνάγνωση στὶς τράπεζες τῶν Μοναστηριῶν καὶ στὶς ἀγρυπνίες τῶν μεγάλων ἑορτῶν καὶ ἐνδιαφέρουν τοὺς ἱεροκήρυκες, τοὺς θεολόγους, τοὺς κατηχητές, τοὺς ἱερωμένους, ἀλλὰ καὶ τὸν κάθε πιστὸ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ βιώσει βαθύτερα τὰ θεῖα γεγονότα τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1500 g
Διαστάσεις 17 x 24 cm
Σελίδες

800