Ἀνάγκη γιά συνεργάτες σκιτσογράφους

Ἡ Ε.ΡΩ. μέσα ἀπό τά παιδικά βιβλία της μέ θέμα τήν ζωή τῶν Ἁγίων ἀνοίγει στά παιδικά μάτια ἕνα κόσμο διαφορετικό, ἀνώτερο πέρα ἀπό τά καθημερινά καί τά συνηθισμένα. Τά βιβλία ἀπευθύνονται μέ τρόπο κατανοητό, ἁπλό καί ἑλκυστικό στά παιδιά.

Γιά τόν ἐμπλουτισμό τῶν παιδικῶν βιβλίων μέ σκιτσάκια παρακαλοῦμε ὅποιος σκιτσογράφος μπορεῖ νά διαθέσει λίγο ἀπό τόν χρόνο του γιά νά συνδράμει αὐτό το ἔργο νά ἔρθει σέ ἐπικοινωνία μαζί μας στο e-mail contact@enromiosini.gr.