Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ( 3 ἔτη ἀπὸ τὴν Κοίμηση τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Δωροθέου)

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη τὴν Κυριακὴ 21 Ἀπριλίου στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Αὔρας, εἶχε τὴν χαρά, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου, νὰ τελέσει τὸ τριετὲς Μνημόσυνο τοῦ ἀγαπημένου μας μακαριστοῦ γέροντος Δωροθέου Τζεβελέκα.
Ὅλοι μαζὶ βρεθήκαμε ἐκεῖ γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τοῦ ἀγαπημένου μας Πατρός, ὁ ὁποῖος μᾶς χάρισε πλουσιοπάροχα ὅλες αὐτὲς τὶς ἀρετὲς καὶ τοὺς καρποὺς ποὺ χρειάζεται σήμερα ἕνας χριστιανὸς γιὰ νὰ ζήσει ἐν Χριστῷ ζωῇ.
Ὅλοι μας θὰ ἐνθυμούμαστε τὸ γέροντά μας, ὁ ὁποῖος ἦταν γεμᾶτος ἀγάπη, χαρὰ, ἀγαθωσύνη καὶ μακροθυμία.
Τρία χρόνια μετὰ καὶ ἡ μνήμη του παραμένει ἀλησμόνητη καὶ χαραγμένη εἰς τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς ὅλων ὅσων εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ τὸν γνωρίσουν.
Τρία χρόνια μετὰ καὶ ἀκόμα πλῆθος πιστῶν συρρέει ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου, προκειμένου νὰ προσκυνήσει τὸ ταπεινὸ μνῆμα του στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Αὔρα Καλαμπάκας.
Ὁ κόσμος συρρέει ὡσὰν τὰ μελίσσια στὴν πνευματικὴ κυψέλη ποὺ μὲ τόσο κόπο καὶ μόχθο εἶχε δημιουργήσει.
Ὅσες γραμμὲς καὶ νὰ γραφοῦν γιὰ αὐτὴν τὴν εὐλογημένη ψυχὴ δὲν εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ σκιαγραφήσουν τὸ τόσο πλούσιο πνευματικὰ ἀνάστημά του. Ἐξάλλου ἡ χάρις του ἀναβλύζει ἄφθονα σὲ ὅποιον πιστὸ προσκυνήσει ταπεινὰ τὸν τάφο του, καὶ μᾶς πληροφορεῖ μυστικὰ γιὰ ὅσα τὰ λόγια δὲν δύνανται νὰ ἀρθρώσουν.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε γέροντά μας, Δωρόθεε! Σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλες τὶς φανερὲς καὶ ἀφανεῖς εὐεργεσίες σου, γιὰ τὴν γνήσια ἀγάπη σου, τὸ θυσιαστικὸ πρότυπό σου. Θὰ σὲ θυμόμαστε πάντοτε ὡς ἕναν ταπεινὸ λειτουργὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὸ μόνο ποὺ μοχθοῦσες εἶναι νὰ Τὸν ἀγαπήσεις.
Δέξου τὰ δάκρυά μας καὶ τὸ “εὐχαριστῶ” ποὺ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας σοῦ ἀναπέμπουμε καθὼς προσκυνοῦμε τὸν τάφο σου καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν!
Μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ζήσαμε ὅλοι μας μία ἀναστάσιμη χαρὰ καὶ νιώσαμε τὸν Γέροντα δίπλα μας.
Εὐχαριστοῦμε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὸ ἐγκώμιό του στὸν π. Δωρόθεο καθὼς καὶ γιὰ τὸν λόγο οἰκοδομῆς στὸ σημερινὸ μήνυμά του.
(παρακάτω παρατίθεται ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, καθώς και ἡ ὁμιλία της Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης )

Ὅλοι μας νὰ εὐχηθοῦμε αἰωνία ἡ μνήμη του καὶ καλὴ ἀντάμωση στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Εἴθε ὁ Γέροντάς μας νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους μας.

Οι ομιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου και της Ενωμένης Ρωμηοσύνης

Ομιλία Σεβασμιωτάτου
Ομιλία Νίκου Μπρέλα