Δελτίο Τύπου: Ἐκδήλωση τῆς ΕΡΩ Ἀθήνας γιὰ τὸν Ἅγιο Εὐμένιο (Σαριδάκη) στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέα Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς – 16/6/24

Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Ἀνδρέα Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πραγματοποίησαν τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουνίου 2024 ἐκδήλωση-ὁμιλία μὲ τὸν πατέρα Νικόδημο Κάστιζα καὶ θέμα: ‘’Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ὅπως τὸν ἔζησα’’.

Οἱ ἐνορῖτες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καθὼς καὶ τὰ μέλη καὶ φίλοι τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» πλημμύρισαν κυριολεκτικὰ τὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τὸ ὄμορφο αὐτὸ καλοκαιρινὸ ἀπόγευμα.

Ὁ πατέρας Νικόδημος Κάστιζας, ἐφημέριος Ἁγίου Γεωργίου Θηβῶν ἔχοντας γνωρίσει ὡς μικρὸ παιδὶ τὸν Ἅγιο Εὐμένιο (Σαριδάκη) -πνευματικὸ στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων ἰατρῶν Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τοῦ νοσοκομείου λοιμωδῶν νόσων «Ἁγία Βαρβάρα» στὴν δυτικὴ Ἀττική- μίλησε βιωματικὰ γιὰ τὸν Ἅγιο καταθέτοντας ἐμπειρίες, τὶς συμβουλές του καὶ μέρος τῆς διδασκαλίας του.

Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος (1931-23.5.1999) γόνος φτωχῆς ἀλλὰ εὐσεβοῦς πολύτεκνης οἰκογένειας ὑπῆρξε θεόκλητος στὸ μοναχικὸ ἀξίωμα, διακόνησε τὸν Ἅγιο Νικηφόρο τὸν Λεπρὸ (1890-1964) καὶ μὲ τὴν ἀγάπη του καὶ τοὺς ἀσκητικούς του ἀγῶνες ἀξιώθηκε νὰ λάβει χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ βοηθήσει μὲ αὐτὰ χιλιάδες ἀνθρώπους κάθε κοινωνικῆς τάξης. Οἱ γιατροί, τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό, οἱ ἀσθενεῖς καὶ ἡ τοπικὴ κοινωνία τὸν ὑπεραγαποῦσαν καὶ πολλοὶ τὸν εἶχαν πνευματικό.

Τὴν 14η Ἀπριλίου 2022 ἡ Ἁγία Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Κρήτης προέβη στὴν ἀναγραφὴ εἰς τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς Εὐμενίου (Σαριδάκη).

Ὁ π. Νικόδημος μᾶς μετέφερε τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου βιωματικά. Πάντοτε ὁ Ἅγιος ἦταν εὐδιάθετος καὶ χαμογελαστός. Ἐνίσχυε τοὺς ἀποθαρρημένους, παρηγοροῦσε τοὺς θλιμμένους, ἀνέπαυε τοὺς κατατρεγμένους. Τόνιζε στὴν διδασκαλία του νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἐχθρούς μας, πραγματικὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας.

Μεταξὺ ἄλλων συμβούλευε ὁ Ἅγιος Εὐμένιος:

«Νὰ βλέπουμε τὶς ἀρετὲς τῶν ἄλλων καὶ τὰ δικά μας ἐλαττώματα. Ἔτσι θέλει ὁ Θεός. Ἔτσι εἶν’ ὡραῖα».

«Ἐὰν νομίζεις πὼς ἔχεις ἀρετὲς δὲν ἔχεις τίποτα. Ὅποιος πεῖ πὼς εἶναι ἅγιος δὲν εἶναι. Οἱ Ἅγιοι ποτὲ δὲν εἶπαν ὅτι ἦσαν Ἅγιοι».

«Οἱ θλίψεις καὶ ὁ πόνος μας φέρνουν πιὸ κοντὰ στὸν Θεό. Ὅλα τὰ ξεπερνᾶ κανεὶς μὲ τὴν πίστη στὸ Θεό».

«Ὁ Θεὸς τὰ θέλει ὅλα καὶ ὄχι ὅ,τι περισσεύει».

 

Στὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράστηκε σὲ ὅλους τους παρευρισκόμενους, τιμῆς ἕνεκεν, τὸ βιβλίο «Ἡ ἐπίγεια ζωὴ τοῦ Χριστοῦ», ἔκδοση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» .

Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη της πρὸς τὸν πατέρα Νικόδημο Κάστιζα γιὰ τὸν κόπο του νὰ προσέλθει ἀπὸ τὴν Θήβα προκειμένου νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὸν Ἅγιο Εὐμένιο τὸν ὁποῖο ἔζησε, τὸν πατέρα Μάξιμο, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα γιὰ τὴν ἐγκάρδια φιλοξενία καθὼς καὶ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς ἐνορῖτες, τὰ μέλη, τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες τοῦ Σωματείου μας ποὺ μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ τους.