Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Αλληλούια, σύντομο μέλος, Ήχος πλ. Δ΄ – Δοξαστικόν Αποστίχων Μ. Τρίτης, Ήχος Βαρύς

«Αλληλούια», Σύντομο μέλος «αρχαίον παρ ανωνύμου», Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

«Ιδού σοι το τάλαντον», Δοξαστικό Αποστίχων Όρθρου Μ. Τρίτης, Ήχος Βαρύς – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.