Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, Ήχος πλ. Δ΄ – Δοξαστικόν Αίνων Μ. Δευτέρας, Ήχος πλ. Α΄

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…», σύντομο μέλος, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

«Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος…», Δοξαστικό Αίνων Όρθρου Μ. Δευτέρας, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.