Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Νηστειών – Της Σταυροπροσκυνήσεως) Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Β΄ Ήχου – Κοινωνικόν Δ΄ Ήχου

Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Δύναμις Αρχαίον Ήχος Β΄ – Ψάλλει ο χορός ψαλτών “Καλοφωνάριδες”

Κοινωνικόν, Εσημειώθη εφ’ ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, Ήχος Δ΄(Άγια) – Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες