Ι.Μ Βατοπαιδίου: Α’ στάση Εγκωμίων Μ. Σαββάτου, Ήχος πλ. Α΄ – Αναστάσιμα Ευλογητάρια, Ήχος πλ. Α΄

Α’ στάση Εγκωμίων Μ. Σαββάτου, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Αναστάσιμα Ευλογητάρια, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.