Καθηγητής Γιαλλουρίδης: «Δεν μπορούμε να συζητούμε το Κυπριακό σε συνθήκες κατοχής»