ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Οι λογισμοί και η αντιμετώπισή τους

Πολλές φορές έχει λεχθή ότι η προσευχή γι’ αυτόν πού προσεύχεται είναι μία πράξις δυναμική, ωφέλιμη και θεάρεστη. Το πραγματικό αυτό γεγονός ερεθίζει τον διάβολο και τον κάνει να αντιμάχεται τον προσευχόμενο.

Ο νέος χρόνος: Μια νέα ευκαιρία για την αλλαγή μας

Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μέλη της Εκκλησίας, εορτάζουμε, πανηγυρικά και, συνήθως, με κοσμικό τρόπο, το τέλος του παλαιού χρόνου και την αρχή του νέου. Ωστόσο, το πέρασμα του κάθε χρόνου και η αρχή του νέου, είναι ανάγκη να εορτάζεται πρωτίστως, χριστιανικά, να εκλαμβάνεται, δηλαδή, ως άνωθεν ερχόμενο, χρονικό δώρο ή ως παράταση για τη δική μας προσωπική ευκαιρία για αλλαγή, ανανέωση και ανακαίνιση…

Για ποιους ισχύει το «Αιρετικόν άνθρωπον μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού»;

«Και ν’ αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις και τις γενεαλογίες και τις φιλονεικίες και τις διαμάχες για το νόμο, γιατί είναι ανωφελείς και μάταιες». Τι δηλαδή θέλουν οι γενεαλογίες;

Εκδήλωση με θέμα: «Ο Φωτιστής και Διδάχος του Γένους μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»

Εκδήλωση με θέμα: «Ο Φωτιστής και Διδάχος του Γένους μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης. Ομιλητής: π. Παύλος Ντούρος

«Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»

Μελέτη στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα,  Κυριακή μετά τα Φώτα, Γέροντος Δωροθέου
Τό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στήν ἔναρξη τῆς διακονίας τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου καί τό κήρυγμά του: «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Τό κήρυγμα, ἐξ ἀρχῆς, δέν ἀπευθύνεται μόνο στόν Ἰσραήλ ἀλλά εἶναι παγκόσμιο. «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει» εἶναι ὅλα τά ἔθνη πού ἀγνοούσαν τόν ἀληθινό Θεό καί «οἱ καθήμενοι ἐν χώρα καί σκιᾶ θανάτου» εἶναι σύμπασα ἡ ἀνθρωπότητα.

Άγιος Νεκτάριος: Ο Παιδαγωγός

τό τελειότερον πρότυπον παιδαγωγοῦ καί διδασκάλου ἐμφανίζεται ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ. Οὗτος ὑπῆρξε καί θά παραμείνῃ ὁ παιδαγωγός νέων καί γερόντων, ὅλων τῶν αἰώνων, μέ ἀσύλληπτον παιδαγωγικήν δραστηριότητα καί ἀπροσδιόριστον διδακτικήν ἱκανότητα, ἱδρυτής τῆς παγκοσμίου χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς καί τελειότατον ὑπόδειγμα ὅλων τῶν παιδαγωγῶν καί διδασκάλων…

Γέρων Λουκάς Φιλοθεΐτης – Εις μνημόσυνον αιώνιον…

Ο αναπαυμένος πλέον στους ουρανούς Γέρων Λουκάς Φιλοθεΐτης υπήρξε σπουδαίος αρωγός του έργου της Ενωμένης Ρωμηοσύνης! Πέραν των καθημερινών θερμών προσευχών του από την Μονή της μετανοίας του, πολλές φορές εξερχόμενος του Αγίου Όρους συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε πληθώρα εκδηλώσεων της προσπάθειάς μας ανά την επικράτεια…

Ἅγιος Παίσιος: «Ἐὰν ζούσαμε πατερικά, θὰ εἴχαμε ὅλοι πνευματική ὑγεία, τὴν ὁποία θὰ ζήλευαν καὶ ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι, καὶ θὰ ἄφηναν τὶς ἀρρωστημένες τους πλάνες»

Πολλοί ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἄν κάποιος τὸ ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδή νὰ φέρη ἀποδείξεις στούς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τούς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στούς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν; «Πῶς νὰ μήν ἔχω ἐμπιστοσύνη στούς Ἁγίους Πατέρες;

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου – Γιὰ μιά καλή χρονιά

Θά σοῦ πάει καλά ὅλη ἡ χρονιά, ὄχι ἄν μεθᾶς τήν πρώτη τοῦ μηνός, ἀλλά ἄν καί τήν πρώτη τοῦ μηνός καί κάθε μέρα κάνεις αὐτά πού ἀρέσουν στόν Θεό. Διότι ἡ ἡμέρα γίνεται κακή ἤ καλή ὄχι ἀπό τή δική της φύση, ἀφοῦ δέν διαφέρει ἡ μιά μέρα ἀπό τήν ἄλλη, ἀλλά ἀπό τή δική μας ἐπιμέλεια ἤ ραθυμία.
Ἄν κάνεις τήν ἀρετή, σοῦ ἔγινε καλή ἡ μέρα. Ἄν κάνεις τήν ἁμαρτία, ἔγινε κακή καί γεμάτη κόλαση.

Ο Άγιος Βασίλειος του μύθου και της ιστορίας (αναφορά στο ομώνυμο ξωτικό – καρικατούρα των εορτών)

Οι εορτές του δωδεκαημέρου, όπως ονομάζονται οι ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων έως και των Θεοφανίων, αποτελούν ένα σημαντικό εορτολογικό σταθμό στη συνείδηση των ορθοδόξων νεοελλήνων. Για τους πιστούς αυτή η αγία περίοδος είναι ευκαιρία για πνευματική ανάταση και περισυλλογή…

Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐὰν ζοῦσε στὴν ἐποχή μας θὰ ἔπιανε ξανὰ τὴν σπηλιὰ καὶ τὸ κομποσχοίνι»

Οἱ περισσότεροι Πνευματικοί τῆς ἐποχῆς μας εἶναι καλογερομάχοι καὶ ποικιλοτρόπως βάλλουν κατὰ τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ μάλιστα χρησιμοποιοῦν καὶ Μεγάλους Βασιλείους μὲ Βασιλειάδες καὶ κοινωνικὴ δράση κ.λ.π.

Μέγας Βασίλειος: Ο Κορυφαίος Πατέρας Της Εκκλησίας μας

Τόσο η ιστορία όσο η Εκκλησία υπήρξαν φειδωλές στον χαρακτηρισμό του «Μεγάλου». Ελάχιστοι έλαβαν τον τίτλο «Μέγας». Ένας από αυτούς υπήρξε ο κορυφαίος άγιος της Εκκλησίας μας Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έλαβε επάξια αυτόν τον τίτλο, διότι σφράγισε με την προσωπικότητά του την ιστορία σε μια από τις κρισιμότερες ιστορικές φάσεις της ανθρωπότητας.

Κυθήρων Σεραφείμ: Νά ματαιωθοῦν τά σχέδια νομιμοποιήσεως τῶν «γάμων» τῶν ὁμοφύλων «ζευγῶν» καί τῆς εἰς αὐτά τεκνοθεσίας

…νά γίνουν σεβαστοί οἱ Θεῖοι καί οἱ Συνταγματικοί νόμοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν εἰς τήν ἠθικήν καί πνευματικήν ζωήν τοῦ Λαοῦ, εἰς τούς ἀκαταλύτους ἱερούς θεσμούς καί τάς μακραίωνας Ἐκκλησιαστικο -Ἐθνικάς Παραδόσεις του. Νά γίνουν σεβαστά τά ἱερά δικαιώματα τῶν ἀνυπεράσπιστων παιδικῶν ὑπάρξεων, πού ὁδηγοῦνται εἰς υἱοθεσίαν, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν παιδιῶν…

Διήγησις περί του τρόπου ανακηρύξεως των Οικουμενικών Συνόδων

“…Όποιος δεν αναθεματίζει τον Σεβήρο είναι μανιχαίος. Ανάθεμα στον Σεβήρο τον μανιχαίο… Βγάλε έξω τον Σεβήρο. Τον νέο Ιούδα βγάλε τον έξω. Τον επίβουλο της Τριάδος⁸ βγάλε τον έξω…”

π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: «Κανένας τόπος δὲν εἶναι βατικάνειος στὴν Ὀρθοδοξία»!

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, στὰ πλαίσια τῶν μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων τῆς Ὀρθοδοξίας μας

Συγκατετέθη ο Θεός στη σφαγή των νηπίων;

Είναι πολλοί όσοι α­δικούν αλλά δεν αδικείται κανένας. Και δια να μη σας ταράσση περισσότερον το αίτημά μου, δίδω αμέσως και την λύσιν. Ό,τι άδικον και αν πάθωμεν από κάποιον, υπολογίζει ο Θεός την αδικίαν αυτήν ή προς διαγραφήν αμαρτημάτων ή δια να μας δώση μισθόν…

Ὁ Ἀρχιδιάκονος Στέφανος καὶ τὸ ἔργο τῶν διακόνων

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι, ὡς γνωστόν, θεμελιωμένη πάνω στὰ αἵματα τῶν μαρτύρων. Πρωτόαθλος καὶ πρωτοχορευτὴς στὸν ἀτελείωτο αὐτὸν χορὸ ὑπῆρξε ὁ Πρωτομάρτυρας καὶ Ἀρχιδιάκονος Στέφανος, τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου τιμάει ἡ Ἐκκλησία μας δύο φορὲς τὸν χρόνο, στὶς 2 Αὐγούστου (Ἀνακομιδὴ λειψάνων) καὶ στὶς 27 Δεκεμβρίου,…..

Η Γερόντισσα Μακρίνα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου

Ο αξιότιμος κ. Εμμανουήλ Καπετανάκης (πρ. Διευθ. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως), ομιλεί περί της μακαριστής Γεροντίσσης Μακρίνας! Τον ευχαριστούμε, διότι μας επέτρεψε να βιντεοσκοπήσωμε αυτήν την καταπληκτικήν αφήγησιν!

Και διατί, ο άγγελος στέλνει το παιδί «Εις την Αίγυπτον»;

Και διατί, ρωτούν, στέλλει το παιδί «Εις την Αίγυπτον» ; Με ακρίβεια αναφέρει την αιτία ο Ευαγγελιστής· «Ίνα πληρωθή γαρ ο λόγος “Ότι εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου”. Συγχρόνως απευθύνοντο εις την οικουμένην προμηνύματα αγαθών ελπίδων. Η Βαβυλών και η Αίγυπτος περισσότερον από κάθε άλλο μέρος της γης κατεκαίοντο από το πυρ της ασεβείας…

«Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν»

οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας… απορούν και εξίστανται, χωρίς να μπορούν να περιγράψουν και να εννοήσουν πώς “ὁ ἄναρχος ἄρχεται καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται”, πώς “ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων νῦν παιδίον ἐτέχθη” (Στιχ. τῶν Ἀποστίχων ΚΗʹ Δεκεμβρίου), πώς “ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός” βρίσκεται τώρα “ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός” (Κάθισμα ΚΕʹ τοῦ μηνός)…

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: Πως να μην εορτάσεις τα Χριστούγεννα

Ας εορτάσουμε επομένως όχι με δημόσιες πανηγύρεις, αλλά με τρόπο θεϊκό. Όχι με τρόπο κοσμικό, αλλά με τρόπο υπερκόσμιο. Όχι τα δικά μας, αλλά περισσότερο τα του Κυρίου. Όχι τα σχετικά με την ασθένεια, αλλά τα σχετικά με τη θεραπεία. Όχι τα της δημιουργίας, αλλά τα της αναδημιουργίας.

Σελίδες