Ιστολόγιο

Η στάση των Παπικών κατά το 1821

Κατά τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 οἱ διάφορες χριστιανικές ὁμολογίες, πού βρίσκονταν στήν Ἑλ­­λάδα, ἔπαιξαν πολυποίκιλο ρόλο. Σύμ­­φω­να μέ ὅλους τούς ἀπομνημονευ­μα­­­το­γρά­φους καί τούς ἱστορικούς τοῦ Ἀ­γώνα «οἱ λατινόδοξοι ἰδίᾳ τῶν νήσων τοῦ Αἰ­γαίου Πελάγους, ὄχι μόνον δέν ἐβοήθησαν τόν ἀγώνα, ἀλλά ἀντεῖ­πον (=πρό­βαλαν ἀντιρρήσεις) καί ἀντέπραξαν κατ’ αὐτοῦ».

Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ

Κατά το διάστημα της εκεί παραμονής τους, συνέβη να δουν στη Χαλκηδόνα τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, που θυσίαζε στα είδωλα εν μέσω πομπής. Το θέαμα αυτό τους λύπησε πολύ και εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το κράτος, που ο ηγέτης του γινόταν ένοχος τέτοιας ασέβειας. Κάποιοι καταδότες όμως, που τους άκουσαν, τους κατάγγειλαν στον Ιουλιανό.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄από του Πάσχα – Των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) Δογματικόν Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Ιερομ. Ιεροθέου, Ήχος πλ. Β΄- Δοξαστικόν Αίνων, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Γ. Ραιδεστηνού, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄από του Πάσχα – Των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) Δογματικόν Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Ιερομ. Ιεροθέου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει το Βυζαντινό Μουσικό σύνολο «Δοξολογία» υπό την διεύθυνση του Ιερομονάχου π. Χερουβείμ Τσίνογλου – Δοξαστικόν Αίνων, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Γ. Ραιδεστηνού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός «Τροχός».

Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (κζ-ρβ). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

«Εἶ­ναι πο­λύ λυ­πη­ρό τό ὅ­τι  με­ρι­κοί  Ἡ­γού­με­νοι κα­τήν­τη­σαν δι­ευ­θυν­τές ἐρ­γο­στα­σί­ων. Ἔ­χουν ἄγ­χος καί ἀ­γω­νί­α, γιά νά γί­νουν οἱ δου­λει­ές τους. Ἐ­δῶ δέν ἤρ­θα­με γιά τέ­τοι­α πράγ­μα­τα. Ἄς μήν ξε­χνᾶ­με τόν σκο­πό μας. Πῆ­γα καί ἐ­γώ σέ ἕ­να Μο­να­στή­ρι. Εἶ­δα τόν Ἡ­γού­με­νο νά γυ­ρί­ζη μέσ᾿ τό Μο­να­στή­ρι νά δῆ, ἄν γί­νων­ται κα­λά τά δι­α­κο­νή­μα­τα. Ἀν­τί νά κά­νη κομ­πο­σχο­ί­νι στό κελ­λί του γιά τά παι­διά του, χά­νει τόν και­ρό του γιά ἀ­σή­μαν­τα πράγ­μα­τα».

O ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) αφήνει την ελευθερία λόγου στο έλεος των αξιωματούχων της ΕΕ

Η απόσυρση του Twitter από τον «εθελοντικό κώδικα» τον δυσαρέστησε τόσο που ένιωσε την ανάγκη να επιπλήξει δημόσια το Twitter επειδή δεν υποτάχθηκε με ευγνωμοσύνη στην καθοδήγηση των ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς…

Άγιος Ιάκωβος: Ήρθε ο διάβολος μεταμορφωμένος σε γριά…

«Κάποια άλλη φορά», έλεγε ο Γέροντας, «ευρισκόμουν στην είσοδο της Μονής και βλέπω να μπαίνει από την είσοδο μια γριά. Τη χαιρέτησα και τις λέω:

ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ: ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Η έβδομη Κυριακή από του Πάσχα, αποκαλείται Κυριακή των Αγίων Πατέρων και είναι αφιερωμένη στους 318 θεοφόρους Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είναι γνωστό, η αγία και μεγάλη αυτή Σύνοδος συγκλήθηκε το 325, στη Νίκαια της Βηθυνίας, από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, Μ. Κωνσταντίνο, για να αντιμετωπίσει τον Αρειανισμό, μια από τις πλέον δαιμονικές αιρέσεις, η οποία συντάραξε την Εκκλησία τον 4ο μ. Χ. αιώνα και απείλησε αυτή την ίδια την ύπαρξή της.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Άρειο και τον Αρειανισμό. Διατύπωσε τους πρώτους όρους ορθού Χριστιανικού δόγματος και ιδιαίτερα τα περί του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστό, ως ομοούσιον τω Θεώ Πατρί. Συνέταξε τα πρώτα επτά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως.

Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος

Τιμήθηκε μάλιστα από τον Πανάγαθο Θεό και με το χάρισμα της θαυματουργίας, επιτελώντας πολλά θαύματα και πολλές ιάσεις και ευεργεσίες. Με την θερμή προσευχή του αναζωογόνησε ακόμη και την ξερή και χέρσα γη της περιοχής για να βοηθήσει τους πτωχούς και αδύναμους αγρότες, οι οποίοι είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εσπερινός και Παράκληση απο την ΕΡΩ στο Καρπενήσι 10/6/24

Με την βοήθεια του Θεού πραγματοποιήθηκε την ΔΕΥΤΈΡΑ 10 ΙΟΎΝΙΟΥ 2024 εσπερινός και  παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
Στο Μετόχι της Παναγιάς της Δομιανιτισσας , αφιερωμένο στο Γενέσιον του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου , όπου βρίσκεται στην έξοδο της πόλης του Καρπενησίου.

Ασκητές Μέσα στον Κόσμο Α’ – Ὁ εὐλογημένος Συμεών

Ὁ Πνευ­μα­τι­κός κά­θε μέ­ρα πή­γαι­νε στό Νο­σο­κο­μεῖ­ο, μι­λοῦ­σε μα­ζί του καί ἔ­μα­θε γιά τήν ζω­ή του. Κα­τά­λα­βε ὅ­τι πρό­κει­ται πε­ρί εὐ­λο­γη­μέ­νου ἀν­θρώ­που. Τήν τρί­τη ἡ­μέ­ρα πρωΐ–πρωΐ πά­λι πῆ­γε νά δῆ τόν Συ­με­ών καί νά δι­α­πι­στώ­ση ἄν θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῆ ἡ πρόρ­ρη­ση ὅτι θά πε­θά­νει. Πράγ­μα­τι ­ἐ­κεῖ πού κου­βέντια­ζαν, ὁ Συ­με­ών φώ­να­ξε ξαφ­νι­κά: «Ἦρ­θε ὁ Χρι­στός», καί ἐκοι­μή­θη τόν ὕ­πνο τοῦ δι­καί­ου.

Αγ. Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππωνος

Ήδη η μητέρα του Μόνικα είχε συναντηθεί με τον άγιο επίσκοπο και τον παρακάλεσε θερμά να σώσει το παιδί της. Η αγιότητα, η πραότητα και η γλυκύτητα του αγίου Αμβροσίου κατέκτησαν τον ατίθασο Αυγουστίνο. Ύστερα από μακρά κατήχηση, ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε στην Χριστιανική πίστη.

Θαλασσινά: Οι ιχθυοκαλλιέργειες ξεπέρασαν σε παραγωγή την αλιεία

H συμβατική αλιεία δίνει πλέον μικρότερη παραγωγή από ό,τι τα ιχθυοτροφεία. Για πρώτη φορά οι ιχθυκαλλιέργειες ξεπέρασαν σε παραγωγή τη συμβατική αλιεία, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ…

π. Θεόκλητος Διονυσιάτης☦ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ή ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ;

Δεν χωρεί καμμία αμφιβολία, ότι ο βουδισμός, ως θρησκεία, εί­ναι χάλκευμα του θρησκευτικού συναισθήματος και παραπλάνησις του σατανά. Είναι φανερόν, ότι οι δυστυχείς Γιόγκι εμπαίζονται από πο­νηρά πνεύματα, τα οποία και τον διδάσκαλόν των πρίγκηπα ηπάτησαν. Αλλά λαμβάνουν παρ’ αυτών αποζημίωσιν τινα, μίαν ψευδαίσθησιν μακαριότητος υπό μορφήν φωτοφανειών, αι οποίαι δεν είναι άγνω­στοι εις τους καθ’ ημάς…

Το πνεύμα των παλαιών Αγιορειτών. Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

Εἶ­ναι με­ρι­κοί νέ­οι κα­λό­γε­ροι πού θέ­λουν νά μή δι­οι­κοῦν­ται. Ἀλ­λά κα­λό­γε­ρος πού δέν ὑ­πο­τάσ­σε­ται, δέν εἶ­ναι κα­λό­γε­ρος. Ἐ­γώ ἔ­κα­να σα­ραν­τα­πέν­τε χρό­νια ὑ­πο­τα­κτι­κός καί τό­τε ἤ­μουν ἀ­μέ­ρι­μνος, δι­ό­τι, ὅ,τι καί ἄν μοῦ συ­νέ­βαι­νε, ἔ­λε­γα ”ἔχω Γέ­ρον­τα”. Τώ­ρα, ὅ,τι καί νά συμ­βῆ, ἔ­χω ἐ­γώ τήν εὐ­θύ­νη.

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: «Μεγάλη ὀργή θά ἔλθῃ, ἰδίως διά τάς ἀσελγείας καί ἐκτρώσεις»

…Πιστεύω, ἄν θέλῃ καί ὁ Θεός, νά φύγω γρήγορα. Πρέπει καί νά φύγω, γιατί, ὅπως βλέπω, ὁ κόσμος ὅλος ὅλον εἰς τό πονηρόν τρέχει, σάν ἁμαρτωλός εἰς τήν ἁμαρτίαν.

Σελίδες