ΝΕΟΤΗΤΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου Δη­μη­τρί­ου Γκα­ραγ­κού­νη Δι­δά­κτο­ρος Θε­ο­λο­γί­ας Ἐ­φη­με­ρί­ου Ἱ. Να­οῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου  Πρε­βέ­ζη­ς    Μέ τήν μυ­στη­ρι­α­κή τους ἕ­νω­ση οἱ σύ­ζυ­γοι ἔ­χουν ἀ­νοί­ξει μί­α και­νού­ργι­α πε­ρί­ο­δο στὴν ὕ­παρ­ξή […]

Η ΑΜΦΙΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Παντελή Παπαδόπουλου Θεολόγου                   (Σκέψεις περί Ἐκκλησιασμοῦ παρμένες   ἀπό ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου  τοῦ Χρυσοστόμου)                         Ὅπως, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο ἤ λαμβάνουμε μέρος σέ κάποια ἐπίσημη […]

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ἰωάννη Β. Βελιτσιάνου    Διδάκτορος  Θεολογίας Α.Π.Θ.  –      Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης (Ι.Ε.Θ.Π.)   Ὁ ὅρος αὐτοεκτίμηση ἀναφέρεται στὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἑαυτοῦ […]

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Παντελή Παπαδόπουλου Θεολόγου                   (Σκέψεις περί Ἐκκλησιασμοῦ παρμένες   ἀπό ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου  τοῦ Χρυσοστόμου) Εἰσαγωγικά                           Παρ’  ὅλα  αὐτά, λίγοι  εἶναι  αὐτοί  πού  ἔρχονται στήν ἐκκλησία […]

Σελίδες