ΝΕΟΤΗΤΑ

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ἰωάννη Β. Βελιτσιάνου    Διδάκτορος  Θεολογίας Α.Π.Θ.  –      Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης (Ι.Ε.Θ.Π.)   Ὁ ὅρος αὐτοεκτίμηση ἀναφέρεται στὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἑαυτοῦ […]

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Παντελή Παπαδόπουλου Θεολόγου                   (Σκέψεις περί Ἐκκλησιασμοῦ παρμένες   ἀπό ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου  τοῦ Χρυσοστόμου) Εἰσαγωγικά                           Παρ’  ὅλα  αὐτά, λίγοι  εἶναι  αὐτοί  πού  ἔρχονται στήν ἐκκλησία […]

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ*

Παπαδοπούλου Γεωργίου Φιλολόγου    Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στὶς 31/1/1776 στὴν Κέρκυρα καὶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐννιὰ παιδιὰ μιᾶς […]

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Αρχιμ. Κυρίλλου               ”Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεσθε. Κατά πάντα ευχαριστείτε, τούτο […]

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΓΗ

Ζη­ρί­νη Πα­να­γι­ώ­τη  Γε­ω­πό­νου ΑΠΘ  Φοι­τη­τῆ τῆς Ἀ­νω­τά­της Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Ἀ­θη­νῶν   Ὁ,τι­δή­πο­τε πράτ­το­μεν πνευ­μα­τι­κῶς καὶ ὑ­λι­κῶς, ὡς μο­νά­δες καὶ ὡς […]

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου Δη­μη­τρί­ου Γκα­ραγ­κού­νη Δι­δά­κτο­ρος Θε­ο­λο­γί­ας Ἐ­φη­με­ρί­ου Ἱ. Να­οῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου  Πρε­βέ­ζη­ς    Μέ τήν μυ­στη­ρι­α­κή τους ἕ­νω­ση οἱ σύ­ζυ­γοι ἔ­χουν ἀ­νοί­ξει μί­α και­νού­ργι­α πε­ρί­ο­δο στὴν ὕ­παρ­ξή […]

Η ΑΜΦΙΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Παντελή Παπαδόπουλου Θεολόγου                   (Σκέψεις περί Ἐκκλησιασμοῦ παρμένες   ἀπό ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου  τοῦ Χρυσοστόμου)                         Ὅπως, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο ἤ λαμβάνουμε μέρος σέ κάποια ἐπίσημη […]

Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Τοῦ Μα­νό­λη Γ. Δρετ­τά­κη*   Γιὰ τὰ ὅ­σα θὰ ἀ­να­φερ­θοῦν στὴ συ­νέ­χεια ἀ­να­λυ­τι­κὰ ἀ­παι­τοῦν­ται δύ­ο ἐ­πι­ση­μάν­σεις: (α) Πολ­λά, ὑ­πῆρ­χαν καὶ […]

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΑ

Κωνσταντῖνος Χολέβας  Πολιτικός Ἐπιστήμων   Ο Εύριπίδης δίδασκε ὅτι εἶναι εὐτυχής ὅποιος γνωρίζει Ἱστορία:  «Ὄλβιος ὅστις Ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν». Καί […]

Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟ Ἢ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ*

Κώστα Δημ. Κονταξῆ Ἐπικ. Καθηγητῆ Παν. Δυτ. Μακεδονίας               Μὲ τὴ Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση, ἀγροτικές, κατὰ βάση κοινωνίες –οἱ ὁποῖες […]

Σελίδες