Ἡ Γωνιὰ τῆς Γλώσσας

 

Ἀνύστακτο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιὰ τὴ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ὁ ἕνας πνεύμονας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἄλλος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ ἱστότοπός μας δημοσιεύει συχνὰ κείμενα δόκιμων συγγραφέων μὲ γλωσσικὰ θέματα. Ἡ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ θὰ εἶναι μία μόνιμη ἱστο-στήλη ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ εὐαισθητοποίησῃ τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ ἱστότοπου γιὰ τὴ γλῶσσα μας. Στὴ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σχολιάζουμε, ἐξηγοῦμε τὰ συχνὰ λάθη,  παραθέτουμε ἀπαιτητικὲς λέξεις γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ λεξιλογίου μας, προτείνουμε ἑλληνολεκτικὰ ἰσοδύναμα γιὰ ξένες λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἄκριτα, ἀνακαλύπτουμε ἀθησαύριστες λέξεις, ἀναλύουμε παροιμίες, ἀποφθέγματα καὶ ἄλλα πολλά. Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι πατρίδα μας!

Τελευταία ἀνάρτηση

Δυσεξήγητα. Βασίλευσε ὁ ἥλιος

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Ὅταν λέμε τὴ φράση «βασίλευσε ὁ ἥλιος» ἐννοοῦμε ἔδυσε ὁ ἥλιος.

«Ὁ ἥλιος πιὰ βασίλεψε

μαζὶ καὶ ἡ καρδιά μου

γιατί ὁ χάρος ζήλεψε

ὅλα τὰ ὄνειρά μου» (τραγούδι)

Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν τὸ βασίλευσε νὰ δηλώνη τὴ δύση τοῦ ἡλίου, ἀφοῦ βασιλεύω σημαίνει κυβερνῶ ἕνα τόπο ὡς βασιλιᾶς καὶ μεταφορικὰ ἐπικρατῶ κυριαρχῶ σὲ ἕναν χῶρο; Λέμε: «Ζεῖ καὶ βασιλεύει», «βασιλεύει τὸ μῖσος/ ὁ φόβος/ ἡ εἰρήνη/ ἡ ἀγάπη».  Πιθανὸν ἡ σημασία «δύει ὁ ἥλιος» ὀφείλεται στὴ γοητεία ποὺ ἀσκεῖ τὸ ἡλιοβασίλεμα στοὺς αἰσθαντικούς· τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἥλιος βυθίζεται στὴ θάλασσα φανερώνει τὴν ὀμορφιά του, ὅλην τὴ δόξα τῆς βασιλείας του.

Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις