Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παρακαταθήκη

 

 

Πέτρα τοῦ σκανδάλου εἶναι ὁτιδήποτε γίνεται αἰτία νὰ ξεσπάσουν διαμάχες: Ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἐφημερίδας ὅτι ἡ Ὑπουργὸς παίρνει ἐπίδομα ἐνοικίου ἀποτέλεσε τὴν πέτρα τοῦ σκανδάλου καὶ ὁδήγησε στὴν ἀποπομπή της ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ἡ πέτρα τοῦ σκανδάλου εἶναι ἀκόμα μία φράση ποὺ κληρονομήσαμε ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Γράφει στὴν Πρὸς Ρωμαίους (9, 33) ἐπιστολὴ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «καθὼς γέγραπται ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ΄ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται», δηλαδὴ  ἔχει γραφῆ καὶ στὸν Προφήτη Ἡσαΐα: «ἰδοὺ θέτω ἐγὼ στὴν Ἱερουσαλὴμ ἀκρογωνιαῖο  θεμέλιο λίθο, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στὸν ὁποῖο ὅμως σκοντάφτουν καὶ σὰν πέτρα σκανδάλου θὰ πέφτουν ὅσοι δὲν θὰ πιστέψουν. Ἀντιθέτως κανένας ποὺ πιστεύει καὶ θεμελιώνεται πάνω σὲ αὐτόν, δὲν θὰ ντροπιαστῇ». Ἀπαντᾶ ἐπίσης στὴν Α΄ Καθολικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (2, 7) «ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπιστοῦσιν δὲ λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου», ἤτοι γιὰ σᾶς, λοιπόν, ποὺ πιστεύετε στὸν Χριστό, ἐπιφυλάσσεται αὐτὴ ἡ τιμή. Γι’ ἐκείνους ὅμως ποὺ ἀπειθοῦν κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπαναστατοῦν ἰσχύει ὁ ἄλλος λόγος τῆς Γραφῆς «λίθον, τὸν ὁποῖον περιφρόνησαν καὶ ἀπέρριψαν ὡς ἀκατάλληλο οἱ οἰκοδομοῦντες, αὐτὸς ἔγινε κεφαλὴ γωνίας, ἀγκωνάρι θεμελιακὸ καὶ πολύτιμο γιὰ τὴν πνευματικὴν οἰκοδομή. Ἔγινε ὅμως καὶ λίθος, πάνω στὸν ὁποῖο σκοντάφτουν οἱ ἄπιστοι, καὶ πέτρα ποὺ θὰ τοὺς κάνη νὰ πέφτουν». Τὸ σκάνδαλον θὰ πρέπη νὰ δήλωνε ἀρχικὰ ἕνα μακρὺ κομμάτι ξύλου, ποὺ ἀποτελοῦσε εἴτε ἐξάρτημα τῆς παγίδας καὶ συνεκδοχικὰ τὴν παγίδα. Ἡ σημερινὴ σημασία «ὁτιδήποτε γίνεται ἀφορμὴ γιὰ ἔριδες» ὀφείλεται στὴν ἐπίδραση τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ σκανδάλη εἶναι παράλληλος τύπος τοῦ σκανδάλου. 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα