Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – ΤΙΜΑΛΦΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

 

Πολυσχιδὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐξαπλώνεται σὲ πολλοὺς κλάδους, σὲ πολλὰ πεδία, ὁ πολυδιάστατος, ὁ πολύπλευρος, ὁ πολυμερής, ὁ πολυσύνθετος: Τὸ πολυσχιδὲς ἔργο του φωτίζει ὅλες σχεδὸν τὶς πτυχὲς τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης, οἱ πολυσχιδεῖς δραστηριότητες τὸν κατατάσσουν μεταξὺ τῶν πιὸ σημαντικῶν πολιτικῶν τῆς ἐποχῆς του, πολυσχιδὴς προσωπικότητα. Τὸ ἐπίθετο εἶναι ἀρχαῖο (πολὺ-σχιδὴς< σχίζω) καὶ σήμαινε χωρισμένος σὲ πολλὰ μέρη. «Πολυσχιδὴς μῦς» εἶναι ὁ μῦς τοῦ ἐγκαρσιονωτιαίου συστήματος τῆς ράχεως, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ τμήματα.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα