Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων

 

ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τὰ μπέστ σέλερ, τὰ βιβλία τὰ πρῶτα σὲ πωλήσεις, μποροῦμε κάλλιστα νὰ τὰ ἀποδώσουμε εὐπώλητα ἢ πολυπώλητα ἢ πλειονοπώλητα.

 

ΛΑΘΟΘΗΡΙΕΣ

Ὁρισμένοι γλωσσοδίφες ἀπὸ ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιὰ τὴ γλῶσσα μας ἐπιδίδονται σὲ ἕνα κυνήγι λαθῶν ποὺ καὶ νόημα δὲν ἔχει, ἀλλὰ καὶ τὰ λάθη ποὺ ἀνακαλύπτουν δὲν εἶναι πολλὲς φορὲς λάθη. Μᾶς λένε λοιπὸν οἱ λαθοθῆρες νὰ μὴν χρησιμοποιοῦμε τὴν φράση στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνα (π.χ. βρέθηκε στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνα) μὲ τὴν ἔννοια τῆς δεινῆς κατάστασεως στὴν ὁποία περιέρχεται κάποιος συνήθως ὅταν βρίσκεται στὸ στόχαστρο ἀτόμων ποὺ ἐνεργοῦν ἐναντίον του, διότι στὸ ἐπίκεντρο τοῦ κυκλῶνα δὲν πνέουν ἄνεμοι. Οἱ ὁμιλητὲς ποὺ πρωτοχρησιμοποίησαν μὲ αὐτὴν τὴν «λανθασμένη» ἔννοια τὴν φράση πιθανὸν νὰ μὴν γνώριζαν ἐπακριβῶς τὸ ἀτμοσφαιρικὸ αὐτὸ φαινόμενο καὶ τῆς ἀπέδωσαν τὴν γνωστὴ σημασία. Βάρυνε στὴν σκέψη τῶν ὁμιλητῶν πιθανὸν ἡ εἰκόνα, ποὺ μοιάζει μὲ χοάνη ἀναρρόφησης. Συνοψίζουμε: μποροῦμε ἄφοβα νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν φράση, ἀκόμα καὶ ἂν πέσουμε στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνα τῶν λαθοθηρῶν.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα