Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

 

 

 

Ἀφ΄ἑνὸςἀφενός, ἀφ΄ἑτέρουἀφετέρου, ἐξ ἀρχῆςἐξαρχῆς, καθ΄ἑξῆςκαθεξῆς. Ἂν καὶ οἱ λέξεις εἶναι σύνθετες, προτιμότερη εἶναι, νομίζουμε, ἡ γραφὴ μὲ μία λέξη, ἐπειδὴ ἡ σύνδεση τῶν στοιχείων ποὺ τὶς ἀποτελοῦν εἶναι πολὺ στενή. Μὲ μιὰ λέξη γράφουμε καὶ τὰ ἀκόλουθα: ἐξαιτίας, ἀπόψε, ἀπευθείας, ἀφότου, ἀφοῦ, ἑξῆς, ἐξαρχῆς, ἐφάπαξ, κατεξοχήν. Ὅμως γράφουμε καθ΄ὁδόν, καθ΄ὅλα, ἐν τῷ μεταξύ, τέλος πάντων. Ἡ γραφὴ μὲ δύο λέξεις εἶναι προτιμότερη, ὅταν  ἀκούγωνται σαφῶς δύο τόνοι.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα