Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΓΛΩΣΣΗ

 

«Ἡ χρήση τῶν πλαστικῶν σακούλων/σακουλῶν θὰ χρεώνεται ἀπὸ 1/1/2018». Ποιό εἶναι σωστό; Σακούλων ἢ σακουλῶν; Πρὶν ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα, ἂς κάνουμε μιὰ συντομογραφικὴ ἀναφορὰ στὴν γενικὴ πτώση. Ἡ χρήση τῆς γενικῆς πτώσης στὰ Νέα Ἑλληνικά, καὶ κυρίως τῆς γενικῆς πληθυντικοῦ, εἶναι περιορισμένη. Ἡ ἐπισήμανση ἀφορᾶ τὶς γενικὲς τῶν μὴ λογίων λέξεων. Ἐπὶ παραδείγματι οἱ λέξεις κατσίκα, τὸ ζουμπούλι, ἡ κοπέλα, τὸ γατάκι, ἡ πισίνα, τὸ ψωμὶ δὲν ἔχουν γενικὴ πληθυντικοῦ. Δὲν ἔχουν γενικὴ πληθυντικοῦ, ὄχι γιατί θεωρητικὰ δὲν σχηματίζουν πληθυντικό, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ γενικὴ αὐτῶν τῶν οὐσιαστικῶν προσκρούει στὸ γλωσσικό μας αἴσθημα «*τῶν κατσικῶν», «*τῶν ζουμπουλιῶν» κ.ο.κ. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς λέξεις εἶναι -νομίζουμε- καὶ ἡ λέξη σακούλα. Ἂν ὅμως θέλουμε νὰ τὴν χρησιμοποιήσουμε ὁπωσδήποτε στὴν γενικὴ πληθυντικοῦ πρέπει νὰ ἐπιλέξουμε τὴν γενικὴ σακουλῶν, διότι τὸ οὐσιαστικὸ ἀνήκει στὴν παλαιὰ α΄ κλίση. Μὲ ὅμοιο τρόπο ὁ ταμίας, τῶν ταμιῶν (ὅμως τὸ ταμεῖο, τῶν ταμείων), ὁ λεξιθήρας, τῶν λεξιθηρῶν. Ἡ ἀκτῖνα ὅμως ποὺ ἀνῆκε στὴν κατηγορία τῶν παλιῶν τριτοκλίτων (ἡ ἀκτίς, τῆς ἀκτῖνος) θὰ γίνῃ τῶν ἀκτίνων.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα