Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων

 

 

πανάκεια δηλώνει τὴν θεραπεία τῶν πάντων. Στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ πανάκεια ἦταν τὸ  φάρμακο τὸ ὁποῖο πιστευόταν ὅτι γιατρεύει κάθε ἀσθένεια. Ἡ Πανάκεια ἦταν μία  ἀπὸ τὶς θυγατέρες τοῦ Ἀσκληπιοῦ, τοῦ θεοῦ τῆς ἰατρικῆς. Ἡ πανάκεια παράγεται ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ πανακὴς (< πᾶν-* + -ακὴς < ἄκος «θεραπεία) ποὺ σημαίνει αὐτὸν ποὺ θεραπεύει τὰ πάντα. Τὸ ἄκος παράγεται ἀπὸ τὸ ἀκέομαι (θεραπεύω). Ἀπὸ τὸ ρῆμα αὐτὸ παράγεται τὸ ἐπίθετο ἀνήκεστος (ἀθεράπευτος), ποὺ χρησιμοποιεῖται κυρίως στὴ φράση «ἀνήκεστος βλάβη τῆς ὑγείας». Πιθανὸν καὶ τὸ φάρμακο προέρχεται ἀπὸ τὸ *φάρμα καὶ τὸ ἄκος, δηλαδὴ τὸ βότανο ποὺ θεραπεύει. Ἡ πανάκεια πέρασε μέσῳ τῆς Λατινικῆς στὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα