Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 

Πολλὲς ξένες λέξεις ἔχουμε υἱοθετήσει λόγῳ τῆς εἰσβολῆς τῶν ὑπολογιστῶν στὴν ζωή μας, ὅπως λόγου χάριν κομπιοῦτερ, σόφτγουερ, χάρντγουερ. Ἡ πρώτη λέξη ἀποδίδεται ὡραιότατα στὰ ἑλληνικὰ ὑπολογιστής, ἡ δεύτερη λογισμικὸ καὶ ἡ τρίτη ὑλισμικό. Τὸ computer προέρχεται ἀπὸ compute τὸ ὁποῖο εἶναι σύνθετο ἀπὸ τὸ cum καὶ τὸ put. Τὸ Software (soft «μαλακὸς» + ware «εἴδη») εἶναι τὸ σύνολο τῶν προγραμμάτων ποὺ ἐπιτρέπουν στὸν ὑπολογιστὴ νὰ πραγματοποιῇ συγκεκριμένες ἐργασίες, εἶναι τὸ «πνευματικὸ» μέρος τοῦ ὑπολογιστῆ, τὸ λογισμικό.   Τό hardware (hard «σκληρὸς» + ware «εἴδη) εἶναι τὸ σύνολο ἀπὸ τὰ ἐξαρτήματα, τὸ ὑλικὸ μέρος τοῦ ὑπολογιστῆ, τὸ ὑλισμικό.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα