ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Ο Εθνοιερομάρτυς Οικουμενικός Πατριάρχης Αγιος Γρηγόριος Ο Ε΄ (1745-1821)

Σιδηρᾶ Ἐλ.Ἰωάννη Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ- Θεολόγου-Ἱστορικοῦ   Στίς 10 Απριλίου συμπληρώθηκαν 122 ἔτη ἀπό τήν ἀποφράδα ἡμέρα τοῦ μαρτυρικοῦ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ […]

Σελίδες