ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ὁμιλία τοῦ π. Ἐφραὶμ Παναούση στὰ γραφεῖα τῆς «Ἑ.Ρω.» στὴν Ἀθήνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁμιλία τοῦ π. Ἐφραὶμ Παναούση στὰ γραφεῖα τῆς «Ἑ.Ρω.» στὴν Ἀθήνα

Τὴν Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 στὰ γραφεῖα τῆς «Ἑ.Ρω.» στὴν Ἀθήνα πραγματοποιήθηκε  ὁμιλία μὲ θέμα: “ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ” καὶ ὁμιλητὴ τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἐφραὶμ Παναούση, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς στὸ Πολυδένδρι Ἀττικῆς. Ὁ π. Ἐφραὶμ μᾶς παρουσίασε τὸν πνευματικὸ τρόπο προετοιμασίας μας γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὰ πνευματικὰ βοηθήματα ποὺ παρέχει ἡ ἐκκλησία μας γιὰ νὰ μποῦμε ψυχικὰ στὸ πνεῦμα τῆς μεγάλης γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων:

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἀνέφερε τὴν νηστεία ποὺ εἶναι πρωτίστως πράξη ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ ἐκπαίδευση. Διότι λέγοντας ὄχι στὰ μικρά, ὅπως εἶναι τὸ θέμα τοῦ φαγητοῦ, μαθαίνουμε εὐκολότερα νὰ λέμε ὄχι στὰ μεγάλα.

Ἀκολούθως μίλησε γιὰ τὸ Σαρανταλείτουργο ὅπου ἐκεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν Πρόθεση, μὲ τὰ ὀνόματα ποὺ μνημονεύονται, βρισκόμαστε πνευματικὰ καὶ ἐπικοινωνοῦμε μὲ ζωντανούς, κεκοιμημένους καὶ ἀνάμεσά μας βρίσκονται ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι.

Μεγάλη ἔμφαση ἔδωσε στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης, τὴν σημασία νὰ πηγαίνουμε στὸν πνευματικὸ ποὺ μᾶς ἀναπαύει, τὴν στάση τοῦ πνευματικοῦ ποὺ τὴν στιγμὴ τῆς ἐξομολόγησης πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὴ καὶ μᾶς ἐξήγησε ὅτι ἡ ἐξομολόγηση χρειάζεται ὅταν πέσουμε καὶ ἁμαρτήσουμε γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διαχειριστοῦμε τὴν ἑπόμενη μέρα τῆς ἐνοχῆς καὶ νὰ μὴν συσσωρεύσουμε λάθος πάνω στὸ λάθος.

Μᾶς εἶπε ὅτι ἡ ἐνοχὴ εἶναι τὸ πρῶτο σκαλοπάτι καὶ τὸ ἑπόμενο σκαλοπάτι εἶναι ἡ μετάνοια. Ὁ Ἰούδας πάτησε στὸ πρῶτο σκαλοπάτι τῆς ἐνοχῆς. Δὲν πάτησε στὸ δεύτερο, τῆς μετάνοιας, αὐτὸ ποὺ πάτησε ὁ Πέτρος καὶ  «ἐξελθὼν ἔκλαυσε πικρῶς» καὶ σώθηκε. Ἐπίσης νὰ προσέξουμε νὰ μὴν ἔχουμε σιγουριὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μας ὅπως ὁ Πέτρος ποὺ ἔλεγε ὅτι κι ἄν ὅλοι ἀρνηθοῦν τὸν Χριστὸ αὐτὸς δὲν θὰ τὄκανε, ἀλλὰ νὰ ζητᾶμε πάντα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴν μᾶς ἀφήσει.

Ἀνέφερε ὅτι στὴν ἐξομολόγηση πρέπει νὰ λέμε τὰ κρίματά μας συνοπτικά, νὰ μὴν μοιράζουμε εὐθύνες, νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, νὰ ἔχουμε στὸ μυαλό μας ὅτι τὰ ἁμαρτήματά μας δὲν τὰ λέμε στὸν ἱερέα, ἀλλὰ ὅτι στὸ μυστήριο εἶναι παρὼν καὶ ὁ Χριστός. Νὰ γνωρίζουμε ὅτι ναὶ μὲν ὁ Θεὸς ξέρει τὶς ἁμαρτίες μας, ὅμως ἡ ὁμολογία εἶναι ταπείνωση. Νὰ λέμε: «Ἔφταιξα, ἔκανα λάθος», δὲν χρειάζονται δικαιολογίες.

Νὰ προσέξουμε, ὅταν ἀρχίζει ὁ πνευματικὸς ἀγῶνας καὶ δὲν μᾶς δίνει πνευματικὲς χαρές, μήπως κάτι δὲν κάνουμε σωστά. Μήπως κάνουμε τὸ θέλημά μας, ἤ ἔχει σκληρύνει ἡ καρδιά μας καὶ θεωροῦμε τὸν ἑαυτό μας καλύτερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἤ μήπως κατακρίνουμε.

Ἕνα ἄλλο βῆμα τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας, ποὺ τόνισε ὁ π. Ἐφραὶμ εἶναι ἡ ἀλληλοσυγχώρεση. Νὰ συγχωρέσουμε καὶ νὰ ζητήσουμε συγγνώμη.

Γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων τόνισε τὴν σημασία ποὺ ἔχει νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία νωρὶς καὶ  νὰ ἀκούσουμε τοὺς ὑπέροχους ὕμνους ποὺ δὲν φτιάχτηκαν ἀνθρώπινα ἀλλὰ μὲ συγκατάβαση Θεοῦ.

Τελειώνοντας ὁ π. Ἐφραὶμ ἔδωσε μὲ χιουμοριστικὸ τρόπο μερικὲς συμβουλὲς γιὰ τὴν διαχείριση τῶν συγκρούσεων ποὺ συνήθως γίνονται ὅταν μαζεύονται πολλοὶ συγγενεῖς γύρω ἀπὸ τὸ Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Εἶπε π.χ. νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι, ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἀπαντᾶμε σὲ ὅλα, νὰ ἔχουμε σεβασμὸ στοὺς μεγάλους ἀνθρώπους κλπ.

Ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” ἐκφράζει ἐγκάρδιες εὐχαριστίες πρὸς τὸν ὁμιλητὴ π. Ἐφραὶμ Παναούση γιὰ τὸν ἐποικοδομητικό, ζωντανό, συγκινητικὸ καὶ παραστατικὸ πνευματικό του λόγο. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης καὶ ὅλους τοὺς παρευρεθέντες.

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.