ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

 Ἰωάννης Β. Βελιτσιάνος   Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.  –      Ἐπιστημονικός Συνεργάτης (Ι.Ε.Θ.Π.)   Ἡ με­γά­λη ἐ­πι­τυ­χί­α τοῦ ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ ἔρ­γου τοῦ Παύ­λου στὴ […]

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ*

Γεωργίου Βιλλιώτη Φιλολόγου-Θεολόγου Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου τέμνει στὰ  δύο τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Τὸ Εὐαγγέλιο ἀσκεῖ σωτηριώδη ἀνακαινιστικὴ ἐπίδραση γιὰ […]

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ιωάννη Ελ. Σιδηρά   Θεολόγου-Εκκλησιαστικού ιστορικού   Νομικού   Με αφορμή την γενικότερη πνευματική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση   […]

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΣ.

  Ἀρχιμ. Κύριλλου (Κεφαλόπουλου)   Παρ’ ὃλες τὶς δικαιολογημένες ἐπιφυλάξεις ποὺ ὑπάρχουν γιὰ  τὴν Σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-39), κυρίως γιὰ τὸν τρόπο ποὺ συνεκλήθη ὑπὸ […]

Στην κυριότητα της Θεολογικής Σχολής Χάλκης επιστρέφει μεγάλη δασική έκταση

Στην επιστροφή 190 στρεμμάτων δασικής έκτασης που περιβάλλει τη Θεολογική Σχολή Χάλκης και την Μονής της Αγίας Τριάδας προχώρησαν οι […]

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ*

π. Χρίστος Κυριαζόπουλος Δι­δά­κτωρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἱ­στο­ρί­ας/ καὶ Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας   Βρι­σκό­μα­στε μπρο­στὰ σ᾿ ἕ­να σύγ­χρο­νο ὀ­ξύ­τα­το γλωσ­σι­κὸ ζή­τη­μα, ποὺ […]

Ποιὰ εἶναι σήμερα ἡ κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας

Λάμπρος Κ. Σκόντζος Θε­ο­λό­γος–Κα­θη­γη­τής Εἶ­ναι σὲ ὅ­λους φα­νε­ρὸ πὼς ἡ δο­μὴ τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς οἰ­κο­γέ­νειας δὲν εἶ­ναι αὐ­τὴ ποὺ ἐ­δῶ καὶ […]

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Μοναχοῦ Σεραφεὶμ   Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπειδὴ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, χαρακτηρίζεται ἀπὸ διαχρονικὴ καὶ παγκόσμια ἑνότητα δογματικῆς Πίστεως. Ὁ […]

«Diem perdidi»

Θα τολμούσα να πω ότι όλη η ουσία της ανθρώπινης ζωής συγκεντρώνεται στις πιο πάνω λατινικές λέξεις της επιγραφής:    […]

Σελίδες