Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΑΒΟΪΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, ώρα 20:00
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νάουσας, Σχολή Αριστοτέλους

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 20:00 ο αραβολόγος Δρ Χασάν Μπαντάουι θα πραγματοποιήσει διάλεξη στη Σχολή Αριστοτέλους στη Νάουσα, με θέμα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Αραβοϊσλαμικός κόσμος». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η διάλεξη εντάσσεται στον κύκλο διαλέξεων «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη» που διοργανώνει η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κάθε δεύτερη Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νάουσας, στο πλαίσιο του ομώνυμου Εικονικού Μουσείου που προετοιμάζει.

Το Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη» είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιστρατεύοντας όλα τα μέσα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής, το Εικονικό Μουσείο θα προχωρήσει σε μία συνθετική, επιστημονικά έγκυρη και συγχρόνως γλαφυρή και ελκυστική παρουσίαση της πορείας του ίδιου του ήρωα στην ιστορία και στο μύθο, αλλά και όλων εκείνων των διεργασιών που οδήγησαν στη δημιουργία του οικουμενικού πολιτισμού που ονομάζεται ελληνιστικός και αποτέλεσε τη βάση των ιστορικών εξελίξεων, οι οποίες σφράγισαν καίρια τη σύγχρονη κοσμοαντίληψη.  

Πρόθεση των διοργανωτών του κύκλου διαλέξεων είναι η καθιέρωση σε σταθερή βάση και σε τακτά χρονικά διαστήματα του θεσμού της έγκυρης πληροφόρησης του ευρέως κοινού πάνω στα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα που αφορούν στη μελέτη της ιστορικής προσωπικότητας και του θρύλου του Αλεξάνδρου, όπως επίσης του πολιτισμού της εποχής που αυτός εγκαινίασε.

Ο Δρ Χασάν Μπαντάουι είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο τη Μεσαιωνική Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού κόσμου.
 
Πληροφορίες:
Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, τηλ. 23310-92347