Από το Γεροντικό – Από τον βίο του αββά Σισώη

Ένας κοσμικός, έχοντας μαζί του και τον γιο του, πήγαινε κάποτε στον αββά Σισώη, στο όρος του αββά Αντωνίου. Κατά τη διαδρομή συνέβη να πεθάνει ο γιός του, αυτός όμως δεν ταράχτηκε, αλλά τον πήρε με πίστη στον γέροντα και έπεσε στα πόδια του μαζί με τον γιο του, σαν να έκαναν μετάνοια, για να πάρουν την ευλογία του γέροντα. Ύστερα σηκώθηκε ο πατέρας, άφησε το παιδί στα πόδια του γέροντα και βγήκε έξω.

Ο γέροντας, νομίζοντας πως το παιδί του βάζει μετάνοια, του είπε: «Σήκω και πήγαινε έξω», γιατί δεν ήξερε ότι ήταν νεκρό. Και αμέσως το παιδί σηκώθηκε και βγήκε έξω.

Ο πατέρας του, μόλις το είδε, τα έχασε. Μπήκε αμέσως, προσκύνησε τον γέροντα και του ανέφερε το γεγονός. Όταν το άκουσε ο γέροντας λυπήθηκε, γιατί δεν ήθελε να γίνει αυτό. Τότε ο μαθητής του έδωσε εντολή στον πατέρα να μην το φανερώσει σε κανέναν μέχρι τον θάνατο του γέροντα.

Ρώτησαν κάποιοι τον αββά Σισώη: «Αν πέσει ένας αδελφός σε αμαρτία, δεν χρειάζεται να μετανοήσει έναν χρόνο;» «Είναι σκληρός αυτός ο λόγος», απάντησε, και του είπαν: «Μόνο έξι μήνες;» «Είναι πολύ», ξαναείπε. Εκείνοι ξαναρώτησαν: «Μέχρι σαράντα μέρες;» Αυτός επανέλαβε: «Είναι πολύ».

«Τι λοιπόν», τον ρώτησαν, «αν πέσει ένας αδελφός, και αμέσως τύχει να γίνει “αγάπη”, δηλαδή κοινό γεύμα, να πάει και αυτός εκεί;»

Ο γέροντας τους αποκρίθηκε: «Όχι, αλλά χρειάζεται να μετανοήσει λίγες μέρες· γιατί εγώ πιστεύω στον Θεό ότι, αν ο άνθρωπος αυτός μετανοήσει με όλη του την ψυχή, και σε τρεις μέρες τον δέχεται ο Θεός».

Ο αββάς Ιωσήφ ρώτησε τον αββά Σισώη: «Για πόσον καιρό οφείλει ο άνθρωπος να κόβει τα πάθη;» «Τα χρόνια θέλεις να μάθεις;» του είπε ο γέροντας. «Ναι», απάντησε ο αββάς Ιωσήφ. Είπε λοιπόν ο γέροντας: «Όποια ώρα έρθει το πάθος, αμέσως να το κόψεις».

Πήγαν κάποτε Αρειανοί στον αββά Σισώη, στο όρος του αββά Αντωνίου, και άρχισαν να κατηγορούν τους ορθοδόξους. Ο γέροντας, χωρίς διόλου να τους απαντήσει, φώναξε τον μαθητή του και του είπε: «Αβραάμ, φέρε μου το βιβλίο του αγίου Αθανασίου και διάβασέ το». Και ενώ αυτοί σιωπούσαν, έγινε φανερή η αίρεσή τους, και τους έστειλε στο καλό.

 

Από το βιβλίο: Το Γεροντικό, τόμος Α’, μετάφραση. Εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας», Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 314 (Αββάς Σισώης 18, 20, 22, 25).

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα