Όσιος Σισώης ο μεγάλος

Θεοῦ τεθνηκὼς πυξίῳ προσεγράφη,
Θείου Σισώης Πνεύματος τὸ πυξίον.
Βῆ δὲ Σισώης γῆθεν εἰς οὐρανὸν ἕκτῃ ἀμύμων.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα