ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ

  Νί­κου Γ. Ζυ­γο­γι­άν­νη Κα­θη­γη­τοῦ Πρ. Προ­έ­δρου Πα­νελλ. Σ. Σα­ρα­κατ­σα­ναί­ων      Οἱ Σα­ρα­κατ­σα­ναῖ­οι εἶ­ναι ἕ­να πα­νάρ­χαι­ο πρω­το­ελ­λη­νι­κὸ φῦ­λο. Νο­μά­δες κτη­νο­τρό­φοι, […]

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

 (Ἐξεφωνήθη eις τον Μητροπολιτικό Ναό Αγιου Παντελεήμονος Φλωρίνης.. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης κατὰ τὴν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν του […]

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Τσακ­τσί­ρα Μα­ρί­ας Νηπιαγωγοῦ Παι­δευ­τι­κὰ μέ­σα: ἐ­λευ­θε­ρί­α, ἐ­πι­εί­κεια καὶ ἐν­θάρ­ρυν­ση σὲ συν­δυα­σμὸ μὲ αὐ­στη­ρό­τη­τα, καὶ ποι­νές. Εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­το νὰ ἐ­ξε­τα­σθεῖ πιὸ […]

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ / ΕΛΛΑΔΑ

        Στὰ ρά­φι­α τοῦ Harrods δε­σπό­ζουν τὰ βι­ο­λο­γι­κὰ προ­ϊ­όν­τα Θεσ­σα­λοῦ παραγωγοῦ.       Προ­ϊ­όν­τα με­λι­οῦ καὶ το­μά­τας κα­τευ­θεῖ­αν ἀ­πό… τὴν […]

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου  στὸν ἱερό ναό τῶν Ἁγίων Πάντων Δροσεροῦ – Ἑορδαίας 9-6-1985         ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ἀγαπητοί […]

H ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ ΤΟY AΓIΟΥ IΩAΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤOΜΟΥ ΓΙA ΤΟYΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟYΣ AΡΧΟΝΤΕΣ

Ἰ­ω­άν­νη Ἐλ. Σι­δη­ρᾶ Θε­ο­λό­γου – Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Ἱ­στο­ρι­κοῦ – Νο­μι­κοῦ Μέ ἀ­φορμή τήν γε­νι­κό­τε­ρη πνευ­μα­τι­κή, κοι­νω­νι­κή, πο­λι­τι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή κρί­ση πού […]

Σελίδες