Ιστολόγιο

Η ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1821

Η ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1821 Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας-Πολιτικός Επιστήμων   Εν αρχή ην η κ. Ρεπούση που προσπαθούσε […]

ΜΥΘΟΣ Η ΘΡΥΛΟΣ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

Ο Φ. Ι. Κακριδής αναζητεί την ιστορική αλήθεια για το αν οι τουρκικές αρχές επέτρεπαν τη λειτουργία ελληνικών σχολείων στην […]

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν σου…Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος γ΄ Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι.Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων: ΔOΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΩΝ […]

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΙΛΙΚΙΑ

Βα­σί­λει­ος Τ. Γι­ούλ­τσης Ο­μό­τι­μος Κα­θη­γη­τής Θε­ο­λο­γι­κής­Σχο­λής Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης    Έ­να τα­ξί­δι στη Μι­κρά Α­σί­α εί­ναι πάν­το­τε μι­α συ­νάν­τη­ση με […]

Σελίδες