Ιστολόγιο

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΙΟΥ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ   Μὲ τὴν παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε στὰ Γιαννιτσά, τὴν Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, ἡμέρα μνήμης […]

ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΝΕΕΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τῆς Μπέτ­τυς Κυ­ρι­α­κί­δου Ἄνε­μος ἀ­γρο­τι­κῆς… και­νο­το­μί­ας πνέ­ει στὴ Βό­ρει­α Ἑλ­λά­δα, μὲ τοὺς πα­ρα­γω­γούς της νὰ πραγ­μα­το­ποι­οῦν προ­σπά­θει­ες γι­ὰ ἐκ­συγ­χρο­νι­σμὸ τῆς […]

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

Λογγιβάρδοι-Λογγοβάρδοι-Λομβαρδοί (Langobardi-Langobards-Lombards) Θεοδώρου Λ. Κουτσιώρα,  Θεολόγου ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ       Ὁ χρυσὸς δικέφαλος ἀετός,  μέσα σὲ πορφυρὸ φόντο, γνωρίζουμε ὅτι  ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια σύμβολα τῆς […]

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Δι­ερ­χό­με­θα και­ροὺς χα­λε­πούς. Ἔ­χω τὴν αἴ­σθη­ση πὼς ἡ πεῖνα θὰ ἐ­πι­τε­θεῖ ἀ­πό­το­μα καὶ θὰ βρεῖ πο­λὺ κό­σμο ἀ­προ­ε­τοί­μα­στο. Εὔ­χο­μαι φυ­σι­κά, […]

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου Γε­ωρ­γί­ου Ἐμμ. Μαρ­νέλ­λου, Δρα Θ. – τ. Ἀν. Κα­θη­γη­τὴ τῆς Ἀ­νω­τά­της Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς  Ἀ­κα­δη­μί­ας Κρή­της  Κα­τὰ τὴν ἐ­πί­σκε­ψή μας στὸ […]

ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΙΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[Εἰσήγησις Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, Φιλολόγου – Θεολόγου, στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ”;  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012] Χριστός Ἀνέστη! […]

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

     π. Κων/νου Πε­τρά­κη   Ἡ προ­φο­ρι­κὴ Πα­ρά­δο­ση τῆς Ἱ­ε­ρισ­σοῦ -τῆς μο­να­δι­κῆς Κοι­νό­τη­τας τῆς Χαλ­κι­δι­κῆς πού ἔ­χει στὸν ἴ­δι­ο […]

Σελίδες