ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011)