Ιστολόγιο

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1821

Ἀρ­χιμ. Κύ­ριλ­λος Κε­φα­λό­που­λος   Με­τὰ τὴν Ἅ­λω­ση τῆς Κων/πό­λε­ως καὶ τὴν κα­τά­λυ­ση κά­θε ἑλ­λη­νι­κῆς κρα­τι­κῆς ὑ­πο­στά­σε­ως ὁ Ἑλ­λη­νι­σμὸς βρέ­θη­κε ὑ­πό­δου­λος […]

ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ;*

Ἀλέξανδρου Ταπάκη                                                                               Θεολόγου      Σύμφωνα μὲ τὸν θρύλο, ὁ Διγενὴς Ἀκρίτας κυνηγοῦσε κάποιον Σαρακηνὸ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία κι […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ὁ Μάρτιος ἀνέκαθεν ἐθεωρεῖτο μήνας “διαλεκτικός”. Στίς γεωργικές καί γεωλατρικές μάλιστα κοινωνίες, πού παρακολουθοῦσαν τό σεληνιακό ἡμερολόγιο, τό μάζεμα τῶν […]

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ*

Η   ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ*  ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ Τῆς  ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ Ἡ «Με­γά­λη Σα­ρα­κο­στὴ» εἶ­ναι ἡ πιὸ γνω­στὴ […]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΥΠΡΟΣ

Γεωργίου Κολοκασίδη Λένε ὅτι οἱ Ἕλληνες πάντοτε  γιορτάζουν τὴν ἔναρξη ἑνὸς ἀγώνα. Ὄχι τὴν αἴσια κατάληξή του. Στὴν περίπτωση τῆς 25ης Μαρτίου 1821 αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Τὸ μεγαλεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης  […]

ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

Παπαδημητρίου Απόστολος Η κρίση  βαθαίνει και  οι πλέον  δύσπιστοι  αρχίζουν να αντιλαμβάνονται  ότι  η  χώρα μας  οδηγείται  σε μακροχρόνια  ύφεση […]

Σελίδες