ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΤΑΜΑΤΑ

Ἀνώνυμου  Ἕλληνα            Τὰ ἐπιστημονικῶς καθοδηγούμενα Μέσα Μαζικῆς Ἐπιρροῆς (ΜΜΕ) προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν σύγχυση καὶ ἀποπροσανατολισμὸ στὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Σαρηγιαννίδη Βασιλείου Θεολόγου Ἀπό τήν Ἀπιστία στήν Πίστη To σημερινό Ευαγγέλιο έχει πολλά σημεία αξιοσημείωτα που χρήζουν προσεκτικού σχολιασμού: Α. […]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Γιαννακά Ζαχαρία Φιλολόγου     Σεβασμιότατε, Σεβαστοί πατέρες, Εντιμότατοι  άρχοντες, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητά μας παιδιά,   Μεγάλη τιμή και  συνάμα μεγάλη ευθύνη συνεπάγεται  η εκφώνηση πανηγυρικού λόγου σε μία […]

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Περ­συ­νά­κη Ἐμ­μα­νου­ήλ Κα­θη­γη­τοῦ – Ἱ­ε­ρο­ψάλ­του Ἡ Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Χρι­στοῦ εἶ­ναι τὸ με­γα­λύ­τε­ρο καὶ σπου­δαι­ό­τε­ρο γε­γο­νὸς ποὺ συ­νέ­βη πο­τὲ στὴ γῆ […]

Σελίδες