ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μεταφορὰ χαλιών-μοκετών, κλινοσκεπασμάτων (κουβέρτες-παπλώματα-σεντόνια) και μπουφάν κλπ στὸ χτυπημένο ἀπὸ τὴν θεομηνία Κεραμίδι Τρικάλων – 5

Τὴν Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, φίλοι καὶ μέλη τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν Λάρισα μαζί μὲ ἀδελφοὺς τῆς «Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας», συγκέντρωσαν καὶ μετέφεραν 10 καινούργια στρώματα προσφορὰ ξενοδοχείου ἀπό νησί, περισσότερα ἀπό 30 Χαλιά-μοκέτες, περισσότερα ἀπὸ 80 Μπουφὰν καὶ ζακέτες ἀλλὰ καὶ πάνω ἀπό 60 Κουβέρτες καὶ παπλώματα στὸ Κεραμῖδι Τρικάλων, τὸ ὁποῖο δοκιμάστηκε σκληρὰ καὶ καταστράφηκε σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πλημμύρες. Ἡ συγκίνηση τοῦ π. Ἀλέξανδρου ἦταν ἔκδηλη καὶ φανερὴ σὲ ὅλους μας γιὰ τὴν ποσότητα τῶν δωρεῶν.

Τὰ παραπάνω εἴδη, συγκέντρωσαν ἀπο τὴν ΑΓΑΠΗ καὶ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοῦ κόσμου καὶ ἀπέστειλαν μέλη καὶ φίλοι τῶν ὁμάδων τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» Λάρισας, τῆς «Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας», φίλοι Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Λάρισας τὴν ὁποία καὶ εὐχαριστοῦμε καὶ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους θερμά, μαζὶ μὲ χρήματα ποὺ διέθεσαν ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα γιὰ ἀγορὲς τῶν ἀνωτὲρῳ εἰδῶν. Τὰ εἴδη φορτώθηκαν, ἀπὸ τὰ μέλη μας, σὲ 9 ὀχήματα καὶ 3 τρέϊλερ καὶ ξεκινήσαμε γιὰ τὴν διακονία μας.

Ἡ ὅλη διακονία ἔγινε σὲ συνεννόηση μὲ τὸν σεβαστὸ π. Ἀλέξανδρο, ἱερέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Κεραμιδίου ὁ ὁποῖος πρωτοστατεῖ, μὲ τὴν σεβάσμια πρεσβυτέρα του, στὴν συγκέντρωση καὶ διανομὴ βοήθειας στοὺς κατοίκους ἀλλὰ καὶ στὴν προσπάθεια ἀποκατάστασης τῶν τεράστιων ζημιῶν ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὸ χωριό, δείχνοντας ἐμπράκτως τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Μαζί του καί ὁμάδα κυριῶν τοῦ χωριοῦ ποὺ μοχθοῦν νυχθημερὸν γιὰ νὰ βοηθήσουν κυρίως τοὺς ἡλικιωμένους κατοίκους.

Ὅπως ἀναφέραμε καὶ σὲ προηγούμενο μήνυμα, τὸ Κεραμῖδι ἔχει καταστραφεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικά.

Φτάνοντας ξεκινήσαμε τὸ ξεφόρτωμα, διότι δὲν ὑπάρχει ρεῦμα στὰ κτίρια λόγῳ τῶν ζημιῶν καὶ ἔπρεπε νὰ ἐκμεταλλευθοῦμε τὸ φῶς ποὺ εἶχε ἀπομείνει. Ἡ φανερὴ συγκίνηση τοῦ σεβάσμιου Ἱερέα βλέποντας τὸν ὄγκο τῆς βοήθειας ἔγινε ἀντιληπτὴ ἀπό ὅλους μας.

Οἱ κυρίες οἱ ὁποῖες στέκονται δίπλα στὸ Ἱερέα καὶ στοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, μᾶς εὐχαρίστησαν μὲ τὴν σειρά τους καὶ μᾶς ζήτησαν ἂν μποροῦμε νὰ τοὺς προμηθεύσουμε μὲ τρόφιμα ἂν γίνεται καὶ μέσα στὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα, διότι ὅπως εἶπαν δὲν ἔχουν νὰ περιμένουν ἀπό πουθενὰ ἀλλοῦ.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώσαμε καὶ αὐτὴ τὴν διακονία μας, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὰ χωριὰ Ἁγ. Κυριακή, Βαλομάνδρι, Αγριά Βόλου και Κεραμίδι στις 11/11/23 .

Ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ συνεχίσουμε τὶς διακονίες στὰ χωριὰ ποὺ ὑπέστησαν καταστροφὴ ἀπὸ τὶς πλημμύρες.

Ξεκινᾶμε ἤδη συγκέντρωση τροφίμων γιὰ τὸ χωριό.