ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μεταφορὰ τροφίμων, εἰδῶν ἱματισμοῦ, χαλιῶν, κουβερτῶν κλπ στὸ χτυπημένο ἀπὸ τὴν θεομηνία Κεραμίδι Τρικάλων(φωτογραφίες και βίντεο) – 6

Τὴν Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, φίλοι καὶ μέλη τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν Λάρισα μαζὶ μὲ ἀδελφοὺς τῆς «Ὁμάδας Βοηθείας Ἀπόρων Λάρισας», συγκέντρωσαν καὶ μετέφεραν 50 πακέτα μὲ τρόφιμα γιὰ ἀνάλογες οἰκογένειες, 5 χαλιὰ καὶ ἀρκετὰ μπουφὰν καὶ κουβέρτες στὸ Κεραμίδι Τρικάλων, τὸ ὁποῖο δοκιμάστηκε σκληρὰ καὶ καταστράφηκε σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πλημμύρες. Ὁ  π. Ἀλέξανδρος μαζὶ μὲ ὁμάδα κατοίκων τοῦ χωριοῦ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ διακόνημα τῆς βοήθειας τῶν ὑπολοίπων κατοίκων (πολλοὶ ἡλικιωμένοι) μᾶς περίμεναν μὲ ἀγωνία μιᾶς καί, ὅπως εἶπαν, δὲν περιμένουν ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ. Τὸ συγκεκριμένο θέμα πλέον δὲν “πουλάει” ὁπότε καὶ δὲν “παίζεται” ἀπὸ τὰ κανάλια. 

Τὰ παραπάνω εἴδη, συγκέντρωσαν ἀπὸ τὴν ΑΓΑΠΗ καὶ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοῦ κόσμου καὶ ἀπέστειλαν μέλη καὶ φίλοι τῶν ὁμάδων τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν Λάρισα, τῆς «Ὁμάδας Βοηθείας Ἀπόρων Λάρισας» ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγορὲς ποὺ ἔγιναν ἀπὸ χρήματα ποὺ ἀπέστειλαν ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” στὴν Κρύα Βρύση ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ στὴν Ἑλβετία τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστοῦμε καὶ ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους θερμά. Τὰ εἴδη φορτώθηκαν, ἀπὸ τὰ μέλη μας, σὲ 4 ὀχήματα καὶ ξεκινήσαμε γιὰ τὴν διακονία μας.

Καὶ πάλι ὁ σεβάσμιος ἱερέας τοῦ χωριοῦ – τοῦ ὁποίου ἡ συγκίνηση καὶ ἡ χαρὰ καὶ πάλι ἦταν ἔκδηλη – π. Ἀλέξανδρος, πρωτοστατοῦσε στὴν διαδικασία τῆς ἀποδοχῆς καὶ διανομῆς στοὺς πληγέντες, τῆς πολύτιμης βοήθειας μαζὶ μὲ τὴν ὁμάδα κυριῶν τοῦ χωριοῦ ποὺ μοχθοῦν νυχθημερὸν γιὰ νὰ βοηθήσουν κυρίως τοὺς ἡλικιωμένους κατοίκους,  δείχνοντας ἐμπράκτως τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὅπως ἀναφέραμε καὶ σὲ προηγούμενο μήνυμα, τὸ Κεραμίδι ἔχει καταστραφεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικά.

Στὸ τέλος παραθέτουμε καὶ μία φωτογραφία μὲ μία μπάλα ἄχυρο ποὺ ἔχει μείνει ἀκόμη στὴν στέγη οἰκίας. 

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώσαμε καὶ αὐτὴ τὴν διακονία μας, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὰ χωριὰ Αγ. Κυριακή στις 23/9/23, Βαλομάνδρι στις 7/10/23, Αγριά Βόλου στις 27/10/23Κεραμίδι στις 11/11/23 και Κεραμίδι στις 16/11/23.

Ο Κύριος να μας αξιώσει να συνεχίσουμε τις διακονίες στα χωριά που υπέστησαν καταστροφή από τις πλημμύρες.