ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς «Ἑ.Ρω.» στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Κορωπίου – Ἀττικῆς

Τὴν Κυριακὴ 3 Δεκεμβρίου 2023 στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Κορωπίου «Γεώργιος Σουρλαντζῆς» ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» πραγματοποίησε ἐκδήλωση μὲ θέμα τὴν νεανικὴ παραβατικότητα.

Οἱ προσκεκλημένοι ὁμιλητὲς ἦταν ὁ κ. Ἰωάννης Θαλασσινός, Μαθηματικὸς – Συγγραφέας καὶ Πρόεδρος τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» καὶ ἡ κ. Ἀγγελικὴ Σαράντου, Ἐκπαιδευτικὸς – Νομικός ἡ ὁποία μίλησε μὲ θέμα: «ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Τὴν ἐκδήλωση προσφώνησε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ὁ π. Σπυρίδων Μωραΐτης ὁ ὁποῖος μετέφερε τὶς εὐχὲς καὶ τὴν εὐλογία τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου.

Στὴν ὁμιλία του ὁ κ. Ἰωάννης Θαλασσινὸς ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀνησυχητικὴ ἔξαρση τῆς νεανικῆς παραβατικότητας ἡ ὁποία ἐκφράζεται μεταξύ ἄλλων μὲ προξένηση σωματικῶν βλαβῶν, φθορὰ περιουσίας, ξυλοδαρμούς, συμμορίες, κλοπές, ἐκφοβισμό, παραβίαση ΚΟΚ, μπλέξιμο μὲ ναρκωτικὰ καὶ ἡ ὁποία σὲ ἕνα ἀξιοσημείωτο ποσοστὸ ἐξελίσσεται καὶ στὸ σχολικὸ προαύλιο. Ἐπίσης μίλησε γιὰ τὴν βία ἡ ὁποία στὴν ἐποχή μας ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ: στὸν ἀθλητισμό, στὶς ταινίες, στὴν μουσική, στὰ παιχνίδια, στὴν οἰκογένεια κλπ.

Γιὰ τὸ θέμα τῆς παραβατικότητας ἀνέφερε κάποια προειδοποιητικὰ σημάδια ποὺ θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχήσουν, ὅπως εἶναι ἡ ἀλλαγὴ στὴν σχολικὴ ἐπίδοση, ἀπουσίες, παρέες παιδιῶν μὲ μεγαλύτερους, ἀλλαγὴ στὸ ντύσιμο (μὲ μαῦρα ροῦχα κλπ), κλείσιμο τοῦ νέου στὸν ἑαυτό του κλπ.

Τελειώνοντας χαρακτήρισε τὴν παραβατικότητα τῶν νέων θέμα πνευματικὸ ποὺ ἔχει σὰν βαθύτερη αἰτία τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἐξῇρε τὸν σημαντικὸ ρόλο τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν γονέων ὁ ὁποῖος ἀρχίζει, σύμφωνα μὲ κάποιους πατέρες, καὶ πρὶν τὴν σύλληψη τοῦ παιδιοῦ, ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ γάμου. Εἶπε γιὰ τοὺς γονεῖς ὅτι θὰ πρέπει νὰ κάνουν ἕνα διαρκῆ ἀγῶνα πρὸς τὴν ἁγιότητα καὶ νὰ βλέπουν τὰ παιδιὰ σὰν εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιὰ μὲ ὑπομονὴ καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶνε ὅτι κάθε παιδί εἶναι διαφορετικό. Νὰ ἐπιβλέπουν τὸν νέο ὅσον ἀφορᾶ τὴ χρήση κινητοῦ καὶ διαδικτύου, νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν παροχὴ διεξόδων στοὺς νέους, νὰ τοὺς διδάσκουν τὸν σεβασμό, νὰ βάζουν ὅρια καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς βία καὶ κακοποίηση ἀλλὰ μὲ ἀγάπη. Χωρὶς ὑπερβολικὴ αὐστηρότητα ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐλλιπῆ ἐπίβλεψη καὶ χωρὶς συγκρούσεις μεταξύ τῶν γονέων.

Στὴν ὁμιλία της ἡ κ. Ἀγγελικὴ Σαράντου ἀνέφερε ὅτι τὰ παιδιὰ  εἶναι ὁ καθρέφτης μας καὶ βλέπουμε σ’ αὐτὰ τὴν δική μας ἐπιτυχία ἡ ἀποτυχία πνευματική, σωματική, ὑλικὴ κλπ. Μίλησε γιὰ τὶς δυσκολίες τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας καὶ τὰ προβλήματα στὴν συμπεριφορὰ τῶν ἐφήβων τὰ ὁποῖα ἀρχίζουν ἀπὸ ἐκφοβισμό (μπούλινγκ), κακὴ χρήση τοῦ κινητοῦ στὸ σχολεῖο, κάπνισμα σὲ μικρὲς ἡλικίες καὶ δυστυχῶς σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις κλιμακώνονται σὲ χρήση ἤ διακίνηση ναρκωτικῶν, κλοπὲς καὶ ἀκόμη καὶ φόνο. Ἐπίσης ἔκανε λόγο γιὰ τὸ φαινόμενο κατάληψης τῶν σχολείων μὲ ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ αὐτὸ ἐπιφέρει καὶ γιὰ τὴν ἐσφαλμένη εἰκόνα δικαιωμάτων ποὺ ἔχουν οἱ νέοι χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν ὅτι ἔχουν καὶ ὑποχρεώσεις. Ἀνέφερε τὴν θέσπιση ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ θεσμοῦ τοῦ σχολικοῦ συμβούλου σὰν μία προσπάθεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἐκφοβισμοῦ (μπούλινγκ).

Τελειώνοντας ἀπέδωσε τὸ πρόβλημα τῆς παραβατικότητας τῶν ἀνηλίκων στὴν ἀπομάκρυνση τους ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, αὐτῶν ἀλλὰ καὶ τῶν γονέων τους οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ δώσουν τὸ  χριστιανικὸ παράδειγμα μέσα στὴν οἰκογένεια, ὄχι μὲ λόγια ποὺ θὰ δημιουργήσουν ἀντίδραση, ἀλλὰ νὰ πλησιάσουν τὰ παιδιὰ μὲ προσοχή, προσευχή, πραγματικὴ μυστηριακὴ ζωή, ταπείνωση καὶ ἀγάπη καὶ γενικὰ νὰ βελτιώσουνε τὴν ζωή τους ἐν Χριστῷ καὶ νὰ ἑνώσουν τὶς προσπάθειές τους γονεῖς, διδάσκαλοι καὶ πολιτικοὶ γιὰ νὰ διορθώσουν τὸ  πρόβλημα.

π. Σπυρίδων Μωραΐτης ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωση εὐχαριστῶντας τοὺς ὁμιλητές, ὅσους συνέβαλαν στὴν ὀργάνωση τῆς βραδιᾶς καὶ τοὺς παρευρεθέντες.