ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μεταφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν καθαριότητας στὴν χτυπημένη ἀπὸ τὴν θεομηνία Ἀγριὰ Βόλου – 3

Τὴν Παρασκευὴ 27 Ὀκτωβρίου 2023, φίλοι καὶ μέλη τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ ἀπὸ τὴν Λάρισα, τὸν Ἀλμυρὸ καὶ τὸν Βόλο μαζὶ μὲ ἀδελφούς τῆς ‘’Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας’’, μετέφεραν περίπου 4 παλέτες μὲ εἴδη καθαρισμοῦ καὶ τρόφιμα στὴν Ἀγριὰ Βόλου, ἡ ὁποῖα δοκιμάστηκε σκληρὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πλημμύρες.

Τὰ τρόφιμα καὶ τὰ εἴδη καθαρισμοῦ συγκέντρωσαν καὶ ἀπέστειλαν μέλη καὶ φίλοι τῶν ὁμάδων τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ Ἀθήνας, Ἀγρινίου, Λάρισας και τῆς ‘’Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας’’μαζὶ μὲ χρήματα ποὺ διέθεσαν ἀδελφοὶ ἀπὸ τὸν ἀπόδημο ἑλληνισμὸ στὸ Βέλγιο καὶ στὴν Αὐστρία.

Ἡ ὅλη διακονία ἔγινε σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἀγαπητὸ διάκο τοῦ χωριοῦ π. Ἰωσήφ, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀγριᾶς ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, συμμετέχει καὶ μὲ ἄλλους ἱερεῖς σὲ συσσίτια καὶ παραχώρηση καθαριστικῶν καὶ εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης στοὺς πληγέντες, δείχνοντας ἐμπράκτως τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Τὰ εἴδη ποὺ στάλθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα παρελήφθησαν ἀπὸ τὴν μεταφορικὴ Kioussis Transys – ἡ ὁποία συνέβαλε κάνοντας ἀφιλοκερδῶς τὴν μεταφορὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα – καὶ φορτώθηκαν, ἀπὸ τὰ μέλη μας, σὲ τέσσερα ὀχήματα μὲ 3 τρέιλερ.

Ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο τὰ πράγματα μεταφέρθηκαν δωρεὰν ἀπὸ τοπικὴ μεταφορικὴ μὲ τὰ καύσιμα δωρεὰ ἀπὸ τοπικὸ πρατήριο BP.

Ἀφοῦ μᾶς μίλησε γιὰ πνευματικὰ θέματα καὶ λάβαμε τὶς εὐχὲς τοῦ π. Ἰωσήφ, κατεβήκαμε στὴν παραλία τῆς Ἀγριᾶς γιὰ ξεκούραση καὶ καφεδάκι.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώσαμε καὶ αὐτὴ τὴν διακονία μας, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὰ χωριὰ Ἁγ. Κυριακή, καὶ Βαλομάνδρι καὶ προσβλέπουμε σὲ νέα διακονία, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ χωριά, ποὺ ὑπέστησαν καταστροφὴ ἀπὸ τὶς πλημμύρες.

 

 

Προηγούμενες Διακονίες

Δελτίο Τύπου : Μεταφορά Ειδών καθαριότητας στο χτυπημένο απο την Θεομηνία Βαλαμάνδρι 7-8-23

Δελτίο Τύπου : Η διανομή του περισσεύματος της καρδίας μελών και φίλων της Ε.ρω. στο χωριό Αγία Κυριακή των Τρικάλων 23-7-23

 

28/10/23