Ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στὴ Μυτιλήνη γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση καὶ τὴν Ἀνατροφὴ τῶν Παιδιῶν

Τὴν Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Λέσβου στὴ Μυτιλήνη ἐκδήλωση – ὁμιλία μὲ θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὴν Ἀνατροφὴ τῶν Παιδιῶν μας», μὲ ὁμιλητὴ τὸν δικηγόρο παρ’ Ἀρείω Πάγω κ. Δῆμο Θανάσουλα.

Στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Ἐπιμελητηρίου ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὶς πολλὲς σύγχρονες προκλήσεις στὴν ἐκπαίδευση ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνατροφὴ ποὺ παίρνουν οἱ νέοι μας σήμερα. Ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐκπαίδευση στὶς μέρες μας εἶναι ἕνας χῶρος στὸν ὁποῖο ἡ νέα τάξη προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει ὡς ἰδεολογία τὴν παγκοσμιοποίηση. Ἔτσι οἱ νέοι μας μὴ ἔχοντας ἀξίες, παραδόσεις καὶ μὴ γνωρίζοντας τὴν ἱστορία τους ὡς λαὸς καὶ ὡς ἔθνος, χάνουν τὸν δρόμο τους καὶ ἀποπροσανατολιζονται.

Ἐπίσης ἀνέλυσε τὴν ὕπουλη τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ ὁποία ἐξελίσσεται μὲ σκοπὸ νὰ δώσει στὰ παιδιὰ μόνο δεξιότητες καὶ ὄχι ἀξίες. Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη εἶναι ἕνας ἀλγόριθμος, ποὺ δὲν εἶναι βασισμένος σὲ ἕνα ἀξιακὸ σύστημα κανόνων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμόσει την ἐνσυναίσθηση. Μὲ τὴ χρήση της ἑπομένως ἀπὸ τὰ παιδιά, αὐτὰ καταντοῦν νὰ γίνουν ρομποτάκια καὶ χρήσιμα γρανάζια τοῦ συστήματος.

Ἀνέπτυξε ἐπίσης τὸν ὅρο «ἔμφυλες ταυτότητες» ποὺ ἔχει εἰσαχθεῖ στὴν ἐκπαίδευση. Τὸ ἀφήγημα αὐτὸ διδάσκει στὰ παιδιά μας ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ γυναῖκα, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἐνδιάμεσα φῦλα. Σκοπὸς τῆς εἰσαγωγῆς αὐτοῦ τοῦ προγράμματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο, εἶναι νὰ κάνουν ζημιὰ στὰ παιδιά, νὰ τὰ «εὐνουχίσουν», νὰ ξεχάσουν τὸ φυσιολογικό. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ φυσικὰ ἕνα ἄτομο γίνεται ἀπόλυτα χειραγωγήσιμο.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα βλέπουμε ὅτι γίνεται διαγραφὴ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ἐκμηδένιση ἱστορικῶν προσωπικοτήτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἰσαχθοῦν λάθος πρότυπα, ἄλλες ἀξίες.

Ἡ κοινωνία μας βρίσκεται στὴν ἀρχὴ μιᾶς μεγάλης δοκιμασίας καὶ ὀφείλουμε μὲ πίστη στὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ νὰ ἀντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ὁ Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει καὶ πρέπει νὰ δώσουμε αὐτὸν τὸν καλὸν ἀγῶνα, γιατί τὸ χρωστᾶμε στὰ παιδιά μας. Νὰ μὴ χάνουμε τὴν ἐλπίδα μας, γιατί ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: “…..θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον…..»

Σὲ ὅσους προσῆλθαν στὴν ἐκδήλωση μοιράστηκε ἕνα βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ ἕνα ἔντυπο γιὰ τὴν Ταυτότητα τοῦ σωματείου.