Δελτίο Τύπου : Μεταφορά Ειδών καθαριότητας στο χτυπημένο απο την Θεομηνία Βαλαμάνδρι – 2

 

Τὸ Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου 2023, φίλοι καὶ μέλη τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ τὰ Τρίκαλα καθὼς καὶ ἀδελφοὶ τῆς ‘’Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας’’, μετέφεραν 2,5 παλέτες κουτιὰ μὲ εἴδη καθαρισμοῦ στὸ χωριὸ Βαλαμάνδρι, πλησίον τῶν Τρικάλων, τὸ ὁποῖο δοκιμάστηκε σκληρὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πλημμύρες.

Τὰ εἴδη καθαρισμοῦ συγκέντρωσαν καὶ ἀπέστειλαν μέλη καὶ φίλοι τῶν ὁμάδων τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ Ἀλεξανδρούπολης, ΘεσσαλονίκηςΛάρισας, Τρικάλων καιἀδελφοὶ τῆς ‘’Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας’’.

Ἡ ὅλη διακονία ἔγινε σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἀγαπητὸ ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ π. Νέστορα, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, μὲ δικιά του πρωτοβουλία καὶ δύναμη, ὀργάνωσε συσσίτιο γιὰ τοὺς πληγέντες συγχωριανούς του.

Τὰ προσφερόμενα εἴδη παρελήφθησαν ἀπὸ τὴν μεταφορικὴ Kioussis Transys – ἡ ὁποία συνέβαλε κάνοντας ἀφιλοκερδῶς τὴν μεταφορὰ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη – καὶ φορτώθηκαν, ἀπὸ τὰ μέλη μας, σὲ τέσσερα ὀχήματα.

Ἀφοῦ λάβαμε τὶς ἱερατικὲς εὐχὲς τοῦ π. Νέστορα, κάναμε στάση γιὰ καφεδάκι καὶ συζήτηση στὸ φρούριο τῶν Τρικάλων.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώσαμε καὶ αὐτὴ τὴν διακονία μας, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὸ χωριὸ Ἁγ. Κυριακή, ποὺ ἔγινε στὶς 23 Σεπτεμβρίου καὶ προσβλέπουμε σὲ νέα διακονία, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ χωριά, ποὺ ὑπέστησαν καταστροφὴ ἀπὸ τὶς πλημμύρες.

 

Δελτίο Τύπου : Η διανομή του περισσεύματος της καρδίας μελών και φίλων της Ε.ρω. στο χωριό Αγία Κυριακή των Τρικάλων 23-7-23